Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Program Adobe LiveCycle Rights Management ES to system zabezpieczeń oparty na serwerach i oferujący dynamiczną kontrolę nad plikami PDF. Ustawienia serwera Adobe LiveCycle Rights Management ES można skonfigurować tak, aby był on uruchamiany z serwerem LDAP, ADS i innymi systemami używanymi w przedsiębiorstwach. Reguły dostarczane przez program Adobe LiveCycle Rights Management ES są przechowywane na serwerze i mogą być odświeżane z poziomu tego serwera. Użytkownicy łączą się z serwerem Adobe LiveCycle Rights Management ES, aby korzystać z tych reguł.

Adobe LiveCycle Rights Management ES

Na serwerze Adobe LiveCycle Rights Management ES są przechowywane zasady zabezpieczeń, ale nie pliki PDF. W niektórych przypadkach użytkownicy muszą połączyć się z serwerem, aby otworzyć plik PDF, wobec którego zastosowano zasadę zabezpieczeń, lub aby kontynuować używanie takiego pliku. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania serwera Adobe LiveCycle Rights Management ES, kliknij łącze Pomoc w witrynie internetowej tego serwera po zalogowaniu się do swojego konta.

Nawiązywanie połączenia z serwerem Adobe LiveCycle Rights Management ES

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Ochrona > Więcej ochrony > Ustawienia zabezpieczeń. Jeśli nie widzisz panelu Ochrona, zapoznaj się z instrukcjami na temat dodawania paneli w części Panele zadań.
 2. W sekcji Metoda zabezpieczenia kliknij pozycję Serwery Adobe LiveCycle Rights Management. Kliknij Tak i wybierz serwer.
 3. Kliknij przycisk Nowy .
 4. Wpisz nazwę w polu Nazwa oraz adres URL w polu Nazwa serwera. Dodaj numer portu i kliknij przycisk Połącz z tym serwerem.
 5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do swojego konta, po czym kliknij OK.

Wyświetlanie zasad serwera Adobe LiveCycle Rights Management ES

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Ochrona > Więcej ochrony > Zarządzanie prawami > Zarządzaj kontem. Jeśli nie widzisz panelu Ochrona, zapoznaj się z instrukcjami na temat dodawania paneli w części Panele zadań.

  W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona serwera Adobe LiveCycleRights Management.

 2. Jeśli ukaże się odpowiedni monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Zaloguj.
 3. Kliknij hiperłącze Reguły.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat używania serwera Adobe LiveCycle Rights Management, kliknij łącze Pomoc w prawym górnym rogu strony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online