Migracja programu Acrobat Reader na wersję 64-bitową

Począwszy od wydania z lutego 2021 roku 64-bitowe wersje programów Acrobat Reader, Acrobat Standard i Acrobat Pro dla systemu Windows są dostępne do pobrania w wybranych lokalizacjach. Teraz 64-bitowa wersja programu Acrobat Reader jest dostępna do pobrania we wszystkich lokalizacjach:

Pobierz program Acrobat Reader w wersji 64-bitowej


Zainstalowane 32-bitowe wersje aplikacji Acrobat Reader będą stopniowo i automatycznie aktualizowane do wersji 64-bitowej. Aktualizacja jest „cicha” i dotyczy obecnie ograniczonej liczby użytkowników. Użytkownik zostanie wykluczony z automatycznej aktualizacji do wersji 64-bitowej, jeśli wykona którąkolwiek z następujących czynności:

 • Użyje identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID, aby zalogować się do programu Acrobat Reader.
 • Dostosuje program Acrobat Reader, korzystając z kreatora Acrobat Customization Wizard i zainstaluje go.
 • Zainstaluje wtyczki innych firm.
 • Wyłączy automatyczne aktualizacje w programie Acrobat Reader.

Weryfikacja instalacji programu Acrobat lub Acrobat Reader w wersji 64-bitowej

Aplikacja w wersji 64-bitowej jest ujednoliconą aplikacją dla programów Acrobat i Acrobat Reader. Domyślna lokalizacja instalacji to C:\Program Files\Adobe\AcrobatJeśli zainstalowano program Acrobat Reader w wersji 64-bitowej i wykupiono subskrypcję programu Acrobat, to 64-bitowa aplikacja Acrobat Reader zostanie uaktualniona i stanie się w pełni funkcjonalną 64-bitową aplikacją Acrobat. Aby zidentyfikować zainstalowaną aplikację, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij aplikację Acrobat lub Acrobat Reader, jeśli jest uruchomiona.

 2. W menu Start > Wyszukaj wpisz RegEdit i naciśnij przycisk Enter. Zostanie wyświetlony Edytor rejestru.

 3. Przejdź do następującej lokalizacji rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Installer\ i sprawdź wartość klucza SCAPackageLevel.

  • Jeśli wartość SCAPackageLevel wynosi 1, zainstalowana aplikacja jest aplikacją Acrobat Reader.
  • Jeśli wartość SCAPackageLevel jest większa niż 1, zainstalowana aplikacja to Acrobat.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji programu Acrobat Reader w wersji 32-bitowej do wersji 64-bitowej

Aby wyłączyć automatyczną aktualizację aplikacji Acrobat Reader w wersji 32-bitowej do wersji 64-bitowej, przed pierwszym uruchomieniem aplikacji należy utworzyć następujący klucz rejestru:

 1. W menu Start > Wyszukaj wpisz RegEdit i naciśnij przycisk Enter. Zostanie wyświetlony Edytor rejestru.

 2. Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown.

 3. Utwórz następujący klucz:

  Klucz: bUpdateToSingleApp

  Typ danych: REG_DWORD

  Wartość domyślna: 0

 4. Zamknij Edytor rejestru.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?