Zgodność programu Acrobat z nowym systemem macOS 10.13 High Sierra

Zarówno program Acrobat 2017, jak i Acrobat DC są zgodne z nowym systemem macOS High Sierra (10.13). Poniżej znajduje się lista kilku znanych problemów. Firma Adobe pracuje nad tym, aby rozwiązać te problemy w przyszłym wydaniu.

Znane problemy

Aplikacje Adobe i zgodność z systemami 64-bitowymi

Po uaktualnieniu do najnowszej wersji systemu Mac OS 10.13.4, lub po uruchomieniu aplikacji Acrobat DC lub Acrobat Reader DC po raz pierwszy w najnowszych wersjach systemu macOS High Sierra, może pojawić się komunikat ostrzegawczy informujący, że należy zoptymalizować oprogramowanie Adobe w celu zwiększenia wydajności.

Ostrzeżenie 32-bitowe w systemie macOS 10.13 (High Sierra)

Jest to spowodowane 32-bitowymi komponentami, które firma Adobe postara się w przyszłości naprawić. Na chwilę obecną nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników i wszystkie aplikacje powinny działać poprawnie.

Więcej informacji można uzyskać w następujących artykułach:

 

Adnotacje

  • Brak pola wyboru, aby oznaczyć kolor wypełnienia jako Przezroczysty we właściwościach uprawnionych adnotacji. [ADC-4223579]

Współpraca

  • Biorąc udział we wspólnej recenzji opartej na WebDAV, hasło pęku kluczy pojawia się 3 razy, nawet jeśli wprowadzisz hasło i klikniesz „Zawsze zezwalaj”. [ADC-4226584]

Formularze

  • Nie można wybrać ani zmienić koloru w polu „Kolor krawędzi”, „Kolor wypełnienia” albo obu z poziomu właściwości pola formularza. [ADC-4225994]

Redakcja

  • Nie można „Wypełnić kolorem” w celu redakcji w oknie dialogowym Właściwości. [ADC-4226271]

Wyślij wiadomość e-mail

  • [dotyczy wersji 11.x] Opcja Załącz do wiadomości e-mail nie działa, gdy Outlook jest domyślnym programem poczty elektronicznej w systemie Mac High Sierra. [ADC-4229279]

Podgląd

  • Niektóre okna dialogowe programu Acrobat są po uruchomieniu czarne, a następnie są renderowane poprawnie. [ADC-4220296]

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online