Po aktualizacji do wydania z kwietnia 2021 r. program Acrobat DC otwiera się na kilka sekund, po czym zamyka

Po aktualizacji do wydania z kwietnia 2021 r. program Acrobat DC otwiera się na kilka sekund, po czym zamyka.

Odpowiednie wersje

 • Acrobat DC (wersja 2021.001.20149 | wydanie z 16 kwietnia 2021 r.)

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności:

Zaktualizuj aplikację komputerową Creative Cloud do najnowszej wersji i pozostaw ją otwartą

 1. Otwórz aplikację komputerową Creative Cloud. (Wybierz ikonę na pasku zadań systemu Windows lub na pasku menu systemu macOS).

 2. W aplikacji komputerowej Creative Cloud kliknij menu Opcje, a następnie kliknij opcję Sprawdź uaktualnienia aplikacji.

  Aktualizacja aplikacji Creative Cloud

 3. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu aplikacji komputerowej Creative Cloud pozostaw ją otwartą. Uruchom program Acrobat DC i sprawdź, czy błąd nadal występuje.

Tworzenie klucza rejestru blokady funkcji

Dotyczy systemu Windows

 1. W menu Start > Wyszukaj wpisz RegEdit i naciśnij przycisk Enter. Zostanie wyświetlony Edytor rejestru.

 2. Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Adobe\(nazwa produktu)\(wersja)\FeatureLockDown.

  Na przykład ścieżka dla programu Acrobat DC to LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockDown.

 3. Utwórz następujący klucz:

  Klucz: bDisableFrequentSignInWorkflow

  Typ danych: REG_DWORD

  Wartość: 0

 4. Zamknij Edytor rejestru.

Odinstaluj program Acrobat i ponownie zainstaluj poprzednią wersję

Procedura dezinstalacji programu Acrobat DC

 1. Otwórz okno poleceń Uruchom — naciśnij klawisz Windows i R.

 2. W polu polecenia Uruchom wpisz Panel sterowania i naciśnij przycisk OK.

 3. W Panelu sterowania kliknij opcję Programy i funkcje.

 4. Z listy zainstalowanych programów wybierz Adobe Acrobat DC i kliknij przycisk Odinstaluj.

  Dezinstalacja programu Adobe Acrobat DC

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Tak.

  Kliknij opcję Tak, aby zatwierdzić dezinstalację

 1. Przejdź do programu Finder > Aplikacje > Adobe Acrobat DC i kliknij dwukrotnie narzędzie dezinstalacji programu Acrobat.

  Narzędzie dezinstalacji programu Acrobat DC

 2. Narzędzie dezinstalacji poprosi o wybranie produktu. Wybierz opcję Adobe Acrobat i kliknij przycisk Otwórz.

  Wybierz program Acrobat DC do dezinstalacji

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia programu Acrobat DC kliknij przycisk OK.

  Potwierdź usunięcie programu Acrobat DC

Procedura ponownej instalacji programu Acrobat DC

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz aplikację komputerową Creative Cloud. Na liście aplikacji znajdź program Acrobat, a następnie kliknij opcję Instaluj.
 • Pobierz instalator programu Acrobat DC, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto