Dlaczego program Adobe Acrobat potrzebuje dostępu do konta Google?

Możesz zmapować konto dysku Google w programie Acrobat, aby zapisywać pliki i uzyskiwać do nich dostęp, albo wysłać plik PDF jako załącznik za pomocą poczty Gmail lub jako łącze do kontaktów poczty Google bezpośrednio z poziomu programu Acrobat. Aby to zrobić, program Acrobat musi uzyskać dostęp do Twojego konta Google. Program Acrobat wykorzystuje informacje otrzymane z konta Google wyłącznie w celu pokazania kontaktów, którym możesz udostępnić łącze. Więcej informacji na temat innych informacji gromadzonych lub wykorzystywanych przez program Acrobat można znaleźć w Zasadach dotyczących prywatności. Korzystanie przez aplikację z informacji otrzymanych z interfejsów API poczty Gmail będzie zgodne z Zasadami ograniczonego wykorzystywania firmy Google.

Podczas dodawania konta poczty Google w programie Acrobat po raz pierwszy program Acrobat poprosi o zezwolenie na zarządzanie plikami, kontaktami i wersjami roboczymi oraz wysyłanie wiadomości e-mail. Kliknij opcję Zezwól w oknach dialogowych uprawnień, a następnie kliknij opcję Zezwól w oknie dialogowym potwierdzenia.

Zezwolenie na tworzenie wersji roboczej wiadomości e-mail

Okno dialogowe uprawnień programu Acrobat do dostępu do kontaktów poczty Gmail

Potwierdzanie wyboru uprawnień

W domyślnej przeglądarce zostanie wyświetlony monit o powrót do programu Acrobat w celu zakończenia procesu wysyłania poczty lub dodania do niego obiegu pracy z kontem dysku Google. Kliknij przycisk Otwórz program Adobe Acrobat.

Otwórz w programie Acrobat

Dodane konto dysku Google będzie widoczne w panelu po lewej stronie w sekcji Pliki w programie Acrobat. Jeśli konto poczty Gmail zostało skonfigurowane w celu wysłania pliku, w nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlona robocza wiadomość e-mail. Wprowadź adresy e-mail odbiorców i wyślij.

Pliki dysku Google w widoku strony głównej
Konto dysku Google dodane w sekcji Pliki

Okno wersji roboczej wiadomości e-mail
Okno wersji roboczej wiadomości e-mail

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto