Treść dokumentu

 • Współistniejące instalacje
 • Współdziałanie wersji
 • Wymagania dotyczące uaktualnień

Współistniejące instalacje

Chociaż programy Adobe Acrobat 8.0.x i Adobe Reader 8.0 można zainstalować na komputerze, na którym znajduje się instalacja wcześniejszych wersji programu Acrobat, takie rozwiązanie nie jest zalecane. Programy Acrobat 8.0.x Professional i Acrobat 8.0.x Standard korzystają z wersji modułu PDFMaker oraz drukarki Adobe PDF dla programu Acrobat 8.0.x. Jeśli na tym samym komputerze zostaną zainstalowane co najmniej dwie wersje programu Acrobat, usunięcie jednej wersji programu Acrobat może spowodować wyłączenie funkcji.

Jeśli na tym samym komputerze zostaną zainstalowane dwie wersje programu Acrobat, będzie używana tylko wersja modułu PDFMaker oraz drukarki Adobe PDF dla programu Acrobat 8.0.x, chociaż mogą występować konflikty w przypadku próby załadowania plików wielu wersji modułu PDFMaker.

Jeśli na urządzeniu zainstalowanych jest wiele wersji programu Acrobat, uruchomiona wersja będzie używana do wyświetlania plików PDF niezależnie od preferencji.

Usunięcie wcześniejszych wersji programu Acrobat lub Adobe Reader po zainstalowaniu wersji nowszej może spowodować wyłączenie funkcji. Bieżącą wersję programu Acrobat należy naprawić po usunięciu wersji wcześniejszej. Jeśli operacja naprawy nie spowoduje przywrócenia wszystkich funkcji, zainstaluj ponownie bieżącą wersję.

Uwaga! Dział pomocy technicznej firmy Adobe nie zaleca instalowania wielu wersji programów Acrobat lub Adobe Reader na tym samym urządzeniu. Programy Acrobat i Adobe Reader mają wiele składników, które pełnią podobne funkcje i mogą powodować konflikty na urządzeniu. Najczęściej konflikty obejmują dodatki plug-in do renderowania plików PDF w przeglądarce, moduł PDFMaker wewnątrz aplikacji pakietu Office oraz drukarkę Adobe PDF. Korzystając z tabeli dotyczącej współdziałania wersji poniżej, usuń wszystkie wersje programów Acrobat i Adobe Reader, a następnie zainstaluj bieżącą wersję.

Współdziałanie wersji

Na tym wykresie przedstawiono, co się stanie w przypadku zainstalowania programu Adobe Acrobat 8.0.x na komputerze, na którym zainstalowano już program Acrobat lub Adobe Reader.

Produkt Standard 8.0 Professional 8.0 Acrobat 8.0 w wersji próbnej Adobe Reader 8.0 Uwagi
Acrobat Reader 5.0.5 lub wcześniejsze wersje Dozwolone Dozwolone Dozwolone Odinstalowanie poprzedniej wersji. Przeglądarka używa wersji 8.
Adobe Reader 6.0 Dozwolone Dozwolone Dozwolone Odinstalowanie poprzedniej wersji. Przeglądarka używa wersji 8.
Adobe Reader 7.0 Dozwolone Dozwolone Dozwolone Odinstalowanie poprzedniej wersji. Przeglądarka używa wersji 8.
Adobe Reader 8.0 Dozwolone Dozwolone Dozwolone Napraw Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Elements 6.0 Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Zainstalowana wersja programu Reader steruje przeglądarką.
Elements 7.0 Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Zainstalowana wersja programu Reader steruje przeglądarką.
Acrobat 5.x w pełnej wersji Zalecane usunięcie. Zalecane usunięcie. Zalecane usunięcie. Dozwolone Przeglądarka używa wersji 8.
Acrobat 6.0 Standard Zalecane automatyczne usunięcie Wymagane automatyczne usunięcie Wymagane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 7.0 Standard Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 8.0 Standard Napraw Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 6.0 Professional Zalecane automatyczne usunięcie Wymagane automatyczne usunięcie Wymagane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 7.0 Professional Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 8.0 Professional Usuń ręcznie Napraw Napraw Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Creative Suite 1.0 Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Creative Suite 1.3 Usuń ręcznie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Creative Suite 2.0 Usuń ręcznie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 3D Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
Acrobat 3D w wersji próbnej Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Zalecane automatyczne usunięcie Dozwolone Program Reader wyświetli monit o sprawdzenie wersji przeglądarki.
 • Dozwolone wskazuje, że ten stan będzie funkcjonować i nie powinien generować żadnych komunikatów o błędach.
 • Zastąp wskazuje, że nowa wersja zastąpi wersję oryginalną i nie będzie opcji usunięcia wersji oryginalnej.
 • Napraw wskazuje, że próbujesz zainstalować wersję programu Acrobat lub Adobe Reader, która jest już zainstalowana na komputerze, a instalator umożliwia modyfikację, naprawę lub usunięcie programu.
 • Zalecane usunięcie wskazuje, że należy anulować instalację programu Acrobat 8.0.x i usunąć starszą wersję, ponownie uruchomić komputer, a następnie zainstalować program Acrobat 8.0.x
 • Zalecane automatycznie usunięcie wskazuje, że zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że na komputerze jest zainstalowana starsza wersja. Można usunąć starszą wersję lub zignorować ostrzeżenie i pozwolić, by programy Acrobat i Adobe Reader współistniały na jednym urządzeniu.
 • Wymagane automatyczne usunięcie wskazuje, że zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że został wykryty starszy lub gorzej działający produkt. Można usunąć gorzej działający produkt lub usunąć instalację.
 • Usuń ręcznie wskazuje, że należy zamknąć instalatora, usunąć wersję programu Acrobat lub Adobe Reader, która jest obecnie zainstalowana, a następnie zainstalować program Acrobat 8.0.x.

Wymagania dotyczące uaktualnień

Następujące produkty nie kwalifikują się do uaktualnienia do programu Acrobat 8:

 • Acrobat 4.x lub wersja wcześniejsza
 • Acrobat Elements
 • Acrobat Business Tools
 • Acrobat Approval
 • Adobe Reader
 • Aplikacja Acrobat Reader
 • Acrobat Reader-Writer
 • Acrobat Distiller PE lub LE, lub dowolna wersja programu Acrobat Distiller dostępna w pakiecie z programem Adobe PageMaker lub Adobe FrameMaker

Uwaga! Program Adobe Designer 6.0 nie kwalifikuje się do programu Acrobat 8.0.x, ale kwalifikuje się do programu Designer 7.1.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online