Program Acrobat usunął program Acrobat XI i wystąpił problem ze zgodnością wtyczek

Acrobat: Problem ze zgodnością wtyczek

Jeśli program Adobe Acrobat zainstalowano z użyciem aplikacji Creative Cloud na komputer, usunie on program Acrobat XI razem ze wszystkimi wtyczkami. W przypadku, gdy w folderze programu Acrobat trzeba ponownie zainstalować wtyczki 32-bitowe innych firm, lokalizacja instalacji jest nieznana, a wtyczki 32-bitowe nie działają w systemie Mac OS.

Rozwiązanie: Należy uzyskać 64-bitowe wersje wtyczek i skopiować je do odpowiedniego folderu

Acrobat jest teraz 64-bitową aplikacją w systemie Mac OS. Dlatego dla wtyczek program ten również używa architektury 64-bitowej. Wszystkie wtyczki dostarczane razem z programem Acrobat opracowano dla architektury 64-bitowej. Wtyczki innych firm wykorzystujące architekturę 32-bitową mogą być niezgodne z programem Acrobat. Należy skontaktować się z producentem wtyczek i uzyskać ich 64-bitową wersję.

Uwaga: Problem ten dotyczy tylko systemu Mac OS i nie występuje w systemie Windows. W systemie Windows istniejące wtyczki innych firm można nadal instalować w podfolderze lokalizacji instalacji Adobe\Acrobat\Acrobat\wtyczki w przypadku licencji objętej subskrypcją lub Adobe\Acrobat 2015\Acrobat\wtyczki w przypadku klasycznej (stałej) licencji.

Dodatkowo w systemie Mac OS niektóre zmiany wprowadzone w funkcji Gatekeeper (wersja OS 10.9.5 i późniejsze) powodują, że wtyczki Adobe są teraz podpisane „podpisem V2” i dlatego w lokalizacji instalacji programu Acrobat (/Aplikacje/Adobe Acrobat) nie można instalować żadnych wtyczek.

Po uzyskaniu wtyczek innych firm w wersji 64-bitowej należy wykonać poniższe kroki, aby skopiować je do odpowiedniego folderu.

 1. Jeśli korzystasz z programu Acrobat w ramach subskrypcji, otwórz narzędzie Finder i przejdź do następującej lokalizacji:

  • Instalacja wtyczek dla bieżącego użytkownika: ~/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/
  • Instalacja wtyczek dla wszystkich użytkowników: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/

  Jeśli korzystasz z programu Acrobat w ramach klasycznej (stałej) licencji, otwórz narzędzie Finder i przejdź do następującej lokalizacji:

  • Instalacja wtyczek dla bieżącego użytkownika: ~/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/2015/
  • Instalacja wtyczek dla wszystkich użytkowników: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/2015/
 2. Otwórz folder Wtyczki, jeśli znajduje się w tej lokalizacji. Jeśli folderu nie ma, utwórz folder o nazwie Wtyczki.

 3. Skopiuj wtyczki 64-bitowe do folderu Wtyczki.

 4. Zamknij program Acrobat, jeśli jest uruchomiony, a następnie uruchom go ponownie.

Uwaga:

Jeśli zainstalowano wtyczkę zarówno dla „bieżącego użytkownika”, jak i dla „wszystkich użytkowników”, wtyczka zainstalowana dla „wszystkich użytkowników” ma pierwszeństwo.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?