Acrobat DC: Problem ze zgodnością wtyczek

Jeśli program Adobe Acrobat DC zainstalowano z użyciem aplikacji Creative Cloud na komputer, usunie on program Acrobat XI razem ze wszystkimi wtyczkami. W przypadku, gdy w folderze programu Acrobat DC trzeba ponownie zainstalować wtyczki 32-bitowe innych firm, lokalizacja instalacji jest nieznana, a wtyczki 32-bitowe nie działają w systemie Mac OS.

Rozwiązanie: Należy uzyskać 64-bitowe wersje wtyczek i skopiować je do odpowiedniego folderu

Acrobat DC jest teraz 64-bitową aplikacją w systemie Mac OS. Dlatego dla wtyczek program ten również używa architektury 64-bitowej. Wszystkie wtyczki dostarczane razem z programem Acrobat DC opracowano dla architektury 64-bitowej. Wtyczki innych firm wykorzystujące architekturę 32-bitową mogą być niezgodne z programem Acrobat DC. Należy skontaktować się z producentem wtyczek i uzyskać ich 64-bitową wersję.

Uwaga: Problem ten dotyczy tylko systemu Mac OS i nie występuje w systemie Windows. W systemie Windows istniejące wtyczki innych firm można nadal instalować w podfolderze lokalizacji instalacji Adobe\Acrobat DC\Acrobat\wtyczki w przypadku licencji objętej subskrypcją lub Adobe\Acrobat 2015\Acrobat\wtyczki w przypadku klasycznej (stałej) licencji.

Dodatkowo w systemie Mac OS niektóre zmiany wprowadzone w funkcji Gatekeeper (wersja OS 10.9.5 i późniejsze) powodują, że wtyczki Adobe są teraz podpisane „podpisem V2” i dlatego w lokalizacji instalacji programu Acrobat (/Aplikacje/Adobe Acrobat DC) nie można instalować żadnych wtyczek.

Po uzyskaniu wtyczek innych firm w wersji 64-bitowej należy wykonać poniższe kroki, aby skopiować je do odpowiedniego folderu.

 1. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC w ramach subskrypcji, otwórz narzędzie Finder i przejdź do następującej lokalizacji:

  • Instalacja wtyczek dla bieżącego użytkownika: ~/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/
  • Instalacja wtyczek dla wszystkich użytkowników: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/

  Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC w ramach klasycznej (stałej) licencji, otwórz narzędzie Finder i przejdź do następującej lokalizacji:

  • Instalacja wtyczek dla bieżącego użytkownika: ~/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/2015/
  • Instalacja wtyczek dla wszystkich użytkowników: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/2015/
 2. Otwórz folder Wtyczki, jeśli znajduje się w tej lokalizacji. Jeśli folderu nie ma, utwórz folder o nazwie Wtyczki.

 3. Skopiuj wtyczki 64-bitowe do folderu Wtyczki.

 4. Zamknij program Acrobat, jeśli jest uruchomiony, a następnie uruchom go ponownie.

Uwaga:

Jeśli zainstalowano wtyczkę zarówno dla „bieżącego użytkownika”, jak i dla „wszystkich użytkowników”, wtyczka zainstalowana dla „wszystkich użytkowników” ma pierwszeństwo.

Jeśli wtyczki nadal nie działają prawidłowo, można zawsze wrócić do wersji Acrobat XI.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online