Ten artykuł zawiera informacje dotyczące problemu, gdy program Adobe Acrobat nie otwiera się lub zawiesza się przy uruchomieniu.

Środowisko

Acrobat DC
System operacyjny Windows

Przyczyna

Problem może być związany z:

  1. Zezwoleniem na foldery licencyjne, jak jest to opisane w artykule: https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/kb/configuration-error.html
  2. Nieprawidłowymi wpisami w pliku hosta.
  3. Zaporą sieciową blokującą program Acrobat w celu sprawdzenia poprawności licencji.

Rozwiązanie

Ten problem można naprawić za pomocą:
Narzędzia do naprawy licencji: https://files.acrobat.com/a/preview/ea718d3b-1c4c-47fa-95f2-1f3df88d46a1

Opcja wiersza poleceń Opis
--detectAll Wykrywa (nie naprawia) wszystkie problemy konfiguracyjne na komputerze
--fixAll Próbuje przywrócić zalecane ustawienia konfiguracyjne na komputerze
--detectAndFix Wykrywa wszystkie problemy konfiguracyjne na komputerze i naprawia je, jeśli zostaną znalezione
--ForceClean Usuwa informacje licencyjne dotyczące wszystkich produktów Adobe z urządzenia i przywraca ustawienia konfiguracyjne. W tym przypadku należy ponownie aktywować swoje produkty Adobe. Nie korzystaj z tej opcji, jeśli nie masz dostępu do informacji licencyjnych (numer seryjny/identyfikator Adobe).
--help Wyświetla pomoc dotyczącą treści

Dodatkowe informacje

Jest to narzędzie dostępne dla użytkownika i powinno działać na pojedynczym urządzeniu. Dla serwera używane jest narzędzie PRTK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online