Opis

W przypadku używania programu Adobe Acrobat lub Reader do otwierania dokumentów PDF, które zostały podpisane lub certyfikowane za pomocą certyfikatów, zostaje wyświetlony następujący komunikat:

„Firma Adobe udostępnia nową aktualizację ustawień zabezpieczeń.  Czy chcesz zainstalować ją teraz?”  To okno dialogowe jest zaufanym oknem dialogowym firmy Adobe zawierającym informacje na temat aktualizacji głównej listy certyfikatów (Adobe Approved Trust List — AATL) w programie Acrobat lub Reader.

Wyjaśnienie

AATL lub Adobe Approved Trust List jest programem, który umożliwia milionom użytkowników na całym świecie tworzenie podpisów cyfrowych. Podpisy są zaufane za każdym razem, gdy podpisany dokument jest otwierany w programie Adobe Acrobat 9 lub Reader 9 lub w jego nowszej wersji.  Co jakiś czas lista zaufanych certyfikatów jest aktualizowana, jeżeli jakieś certyfikaty zostały dodane, odnowione lub skończyła się ich ważność.

Te aktualizacje są nieco inne od standardowych aktualizacji produktów dla programu Acrobat lub Reader, które mogą być wywołane przez wybranie kolejno opcji Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji.

Jeśli chcesz sprawdzić dostępność aktualizacji certyfikatów, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje > Menedżer zaufania > Kliknij aktualizację teraz w sekcji Aktualizacje automatyczne. Zostaje otwarte to samo okno dialogowe aktualizacji. Przy użyciu tej opcji aktualizacje certyfikatów są ładowane z zaufanego serwera.

Aby włączyć automatyczne sprawdzanie aktualizacji, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje > Menedżer zaufania > Ładuj zaufane certyfikaty główne z serwera firmy Adobe.  Aby włączyć sprawdzanie automatyczne bez powiadomień, usuń zaznaczenie opcji Zapytaj przed instalacją.  

Menu Preferencje

Zakładając, że sprawdzanie automatyczne zostało włączone, aktualizacje certyfikatów są wywoływane w następujących warunkach:

  1. otwierasz plik, który ma podpis cyfrowy, i
  2. dostępność aktualizacji nie była nigdy wcześniej sprawdzana, lub
  3. była wcześniej sprawdzana, ale
    1. upłynęło 28 dni i
    2. dostępna jest nowa aktualizacja

Aby zaktualizować listę zaufanych certyfikatów w programie Acrobat lub Reader, wybierz przycisk Tak. Jeśli chcesz zobaczyć zaufaną listę, wybierz kolejno opcje Otwórz program Adobe Reader > Dokument > Zarządzaj tożsamościami zaufanymi. W otwartym oknie wybierz kolejno opcje Wyświetl > Certyfikaty. Zostanie wyświetlona cała lista Zaufane certyfikaty obecnie zainstalowana z programem Reader.

Wdrażanie w przedsiębiorstwach

Jeśli pracujesz w środowisku przedsiębiorstwa i chcesz sterować tymi ustawieniami w celach wdrażania w przedsiębiorstwie, użyj Kreatora dostosowywania, aby aktywować lub dezaktywować te opcje.

Kreator dostosowywania

Dodatkowe informacje

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online