Nie działa opcja Dołącz do wiadomości e-mail

W programach Acrobat DC lub Acrobat Reader DC, gdy próbujesz użyć funkcji Dołącz do wiadomości e-mail nic się nie dzieje.

 

Wypróbuj następujące działania, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 1: Aktualizacja programu Acrobat DC lub Acrobat Reader DC do najnowszej wersji

Aby automatycznie zaktualizować z poziomu programu Acrobat DC lub Acrobat Reader DC, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

Rozwiązanie 2: Zmiana ustawień konta programu Outlook

Jeśli jesteś na domenie firmowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Outlook. Przejdź do Plik > Ustawienia konta

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia konta.W zakładce E-mail kliknij opcję Zmień.

  Zmiana ustawień konta
 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zmień konto. Odznacz pole wyboru Użyj zapisany tryb wymiany.

  use-cached-exchange-mode
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Jeśli pojawi się powiadomienie o zakończeniu i ponownym uruchomieniu, kliknij OK.

 5. Zamknij okno dialogowe Ustawienia konta. Zakończ program Outlook i uruchom go ponownie.

  Teraz spróbuj użyć funkcji Dołącz do wiadomości e-mail w programie Acrobar lub Reader.

Rozwiązanie 3: Sprawdzanie oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego

Oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające może blokować załączniki w komputerze lub urządzeniu. Sprawdź ustawienia oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego pod tym kątem i dokonaj odpowiednich zmian, aby odblokować załączniki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online