Problem

W różnych oknach dialogowych w programach Acrobat i Reader brakuje tekstu, np. w oknie Preferencje, oknie dialogowym Drukowanie i w okienku Narzędzia.

Np. zobacz następujący post na forum: http://forums.adobe.com/thread/932203

Rozwiązanie

Przyczyną problemu mogą być uszkodzone lub brakujące czcionki w systemie Windows. Program Acrobat używa tych czcionek do wyświetlania tekstu w różnych oknach dialogowych.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Sprawdź, czy jest zainstalowana rodzina czcionek Segoe. Jeśli nie, zainstaluj ją (szczególnie czcionkę interfejsu użytkownika Segoe).
 • Przywróć do domyślnych ustawienia czcionek systemu Windows.
 • Jeśli masz dostęp do innego komputera, na którym okna dialogowe w programie Acrobat są wyświetlane prawidłowo, zainstaluj czcionki z działającego urządzenia na urządzeniu, na którym występuje problem.

Rozwiązywanie problemów z czcionkami Segoe

 1. Otwórz aplet panelu sterowania Czcionki.
 2. Zlokalizuj na liście „Segoe UI”. Otwórz go.
 3. Policz czcionki w kategorii „Segoe UI”. Powinno ich być przynajmniej sześć w systemie Windows 7 i przynajmniej 12 w systemie Windows 8.1.
 4. Jeśli jest ich mniej, oznacza to, że wystąpił jakiś problem z instalacją czcionek. Są dwie możliwe przyczyny:
  1. Czcionka istnieje, ale nie została zarejestrowana.
  2. Czcionka nie istnieje.
 5. Aby ustalić, na czym polega problem, uruchom wiersz polecenia i wprowadź następujące polecenia:
  1. C:
  2. CD C:\Windows\Fonts
  3. DIR SEG*UI*
 6. W danych wyjściowych może zostać wyświetlony tekst seguisym.ttf i seguiemj.ttf. Zignoruj go. Liczba dla reszty plików powinna odpowiadać liczbie wspomnianej w kroku 3. Jeśli tak się nie jest, czcionki nie istnieją. W przeciwnym wypadku czcionka istnieje, ale nie została zarejestrowana.
 7. Jeśli czcionka nie istnieje, może pojawić się konieczność skopiowania jej z innego komputera. Skopiuj czcionki na komputerze lokalnym, otwórz poszczególne z nich i kliknij przycisk „Zainstaluj”.
 8. Jeśli czcionka istnieje, możliwe, że wpisy rejestru czcionek zostały uszkodzone. Aby rozwiązać ten problem, uruchom plik regedit.exe i zlokalizuj następujący klucz rejestru na drzewie po lewej stronie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micrsosoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
 9. W tym kluczu rejestru zlokalizuj wpisy, które zaczynają się od „Segoe UI” w okienku po lewej stronie. Tutaj również zignoruj opcje „Segoe UI Symbol” i „Segoe UI Emoji”. Jeśli liczba wpisów nie jest zgodna z liczbą wpisów w kroku 3, zaloguj się na komputerze, na którym wpisy są prawidłowe i utwórz te wpisy na urządzeniu, na którym występuje problem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online