Problem

Przy używaniu narzędzia do rysowania, aby dodać komentarz w programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC, na pierwszym komentarzu pojawia się krawędź.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, użyj poniższego klucza rejestru w systemie Windows lub pliku plist w systemie macOS.

Zastosuj poprawkę rejestru w systemie Windows

 1. Zamknij aplikację Acrobat DC/Acrobat Reader DC, jeśli jest uruchomiona.

 2. Pobierz i zapisz odpowiedni plik.

  Pobierz

 3. Rozpakuj (wyodrębnij) zawartość (pliku .reg) na komputer.

 4. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora. Następnie kliknij plik .reg prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Scal.

Zastosuj plik plist w systemie macOS

 1. Zamknij aplikację Acrobat DC/Acrobat Reader DC, jeśli jest uruchomiona.

 2. Pobierz i zapisz odpowiedni plik.

  Pobierz

 3. Rozpakuj (wyodrębnij) zawartość (pliku plist) na komputer.

 4. Skopiuj plik plist do katalogu /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Preferences. Wprowadź hasło administratora systemu Mac, jeśli pojawi się monit.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online