Wygaśnięcie certyfikatu pakietu dla systemu Mac

Certyfikat użyty do podpisania instalatora programu Acrobat lub Reader dla systemu Mac oraz pakietów aktualizacji wygasł 21 lutego 2017 roku. Ze względu na wygaśnięcie certyfikatu system macOS oznacza wiele instalatorów i poprawek dla programu Acrobat lub Reader jako niepodpisane lub wygasłe.

Problem dotyczy następujących instalatorów pełnych wersji oraz poprawek:

  • pakiety programu Acrobat DC Continuous wcześniejsze od wersji 15.016.20041;
  • pakiety programu Acrobat Reader DC Continuous wcześniejsze od wersji 15.016.20039;
  • pakiety programu Acrobat DC 2015 wcześniejsze od wersji 15.006.30173;
  • pakiety programu Acrobat Reader DC 2015 wcześniejsze od wersji 15.006.30172;
  • pakiety programu Acrobat i Reader XI wcześniejsze od wersji 11.0.17.

W przypadku próby zainstalowania dowolnego z tych pakietów pojawi się następujący komunikat ostrzegawczy:

Wygasły certyfikat pakietu instalatora

W przypadku próby zainstalowania tych pakietów z wiersza poleceń system Mac OS zablokuje instalację i próba zakończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie: pobierz najnowszą wersję lub poprawkę

Instalatory pełnej wersji

Ten problem nie dotyczy najnowszych instalatorów pełnej wersji. Jeśli masz pakiet instalatora pełnej wersji programu Acrobat/Reader, dla którego jest wyświetlane ostrzeżenie, pobierz najnowszą wersję.

Pakiety instalatorów w tej lokalizacji zostały odświeżone i nie powinny występować żadne problemy z instalacją tych najnowszych pakietów.

Poprawki

Ten problem nie dotyczy najnowszych poprawek dla wszystkich wersji. Firma Adobe zaleca instalowanie najnowszych aktualizacji:

  • 15.023.20056 dla programu Acrobat i Reader DC Continuous;
  • 15.006.30280 dla programu Acrobat i Reader 2015;
  • 11.0.19 dla poprawek programu Acrobat i Reader XI.

W przypadku tych pakietów nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia i można zainstalować je bez problemu. Jednak jeśli jawnie pobierzesz łańcuch certyfikatów użyty do podpisania pakietu, klikając ikonę „kłódki”, zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o wygaśnięciu certyfikatu:

Komunikat o błędzie wygaśnięcia certyfikatu

Jednakże podpis pakietu jest ważny i system operacyjny nie zablokuje instalacji, co można sprawdzić za pomocą polecenia pkgutil: 

pkgutil --check-signature <ścieżka do pliku pkg>

Poniżej pokazano przykładowy wynik wyświetlony w oknie terminalu dla pakietu Acrobat 11.0.19, który wskazuje, że pakiet jest podpisany certyfikatem uważanym przez system operacyjny za zaufany: 

Polecenie pkgutil

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online