Problem: Nie udało się przekonwertować na format PDF z powodu ograniczeń zdarzeń firmy Apple | macOS Mojave 10.14

Gdy program Acrobat próbuje uzyskać dostęp do innych aplikacji w systemie macOS Mojave 10.14, pojawia się okno dialogowe z prośbą o zezwolenie na dostęp lub kontrolę aplikacji.

Zezwól na dostęp do kontroli aplikacji

Gdy inna aplikacja próbuje użyć programu Acrobat, również pojawia się okno dialogowe z prośbą o zezwolenie na kontrolę programu Acrobat.

Zezwól na dostęp do kontroli programu Acrobat

Wszystkie funkcje lub przepływy pracy związane z konwersją plików pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) do formatu PDF z programu Acrobat wyświetlają okno dialogowe autoryzacji przy pierwszej próbie konwersji:

 • Utwórz plik PDF z menu Plik
 • Narzędzia Utwórz plik PDF (otwórz pojedynczy plik PDF lub wiele plików PDF)
 • Łącz pliki PDF zawierające pliki Microsoft Office*
 • Utwórz plik PDF za pomocą narzędzia Kreator operacji
 • Utwórz formularz w formacie PDF za pomocą narzędzia Przygotuj formularz
 • Konwertuj pliki Microsoft Office na portfolio w formacie PDF z aplikacji Acrobat
 • Utwórz plik PDF z rozszerzenia Adobe Acrobat do przeglądarki FireFox
*Miniatury plików nie są generowane w oknie dialogowym Połącz.

Rozwiązanie

W oknie dialogowym autoryzacji kliknij przycisk OK, aby zezwolić na kontrolę lub dostęp. Po wykonaniu tej czynności okno dialogowe nie pojawi się następnym razem.

Jeśli klikniesz przycisk Nie zezwalaj lub Nie teraz, funkcja lub obieg pracy zakończy się niepowodzeniem, podobnie jak inne konwersje w przyszłości, jeśli odpowiednie ustawienie zabezpieczeń nie zostanie zmienione.

Aby zmienić ustawienie zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz menu Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i ochrona prywatności, następnie wybierz opcję Automatyzacja na karcie Prywatność.

  Ustawienia zabezpieczeń dostępu lub kontroli
 2. W prawym panelu w menu Adobe Acrobat zaznacz pola wyboru dla aplikacji, na dostęp lub kontrolę których chcesz zezwolić.

 3. Jeśli używasz przeglądarki Firefox do konwersji stron internetowych na pliki PDF, zaznacz pole wyboru Adobe Acrobat w przeglądarce Firefox.

 4. Uruchom ponownie program Acrobat, a następnie użyj obiegu pracy tworzenia plików PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online