Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć niestandardowy stempel dynamiczny lub stempel niestandardowy z datą automatyczną przy użyciu programu Acrobat DC.
 1. W programie Acrobat DC przejdź do opcji Narzędzia >Stempel

  Stempel

  Wyświetlone zostanie okno Stempel.

 2. Kliknij opcje Stemple niestandardowe > Utwórz

  Tworzenie stempli niestandardowych
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby utworzyć obraz stempla z dowolnego typu plików wymienionego w oknie dialogowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: wszystkie typy plików są konwertowane na format PDF.

  Tworzenie obrazu stempla z pliku
 4. W oknie dialogowym Utwórz stempel niestandardowy wybierz kategorię Dynamiczne .Podaj nazwę stempla i kliknij przycisk OK.

  Tworzenie stempla dynamicznego
 5. Otwórz nowo utworzony plik stempla PDF z następującej lokalizacji systemowego katalogu użytkownika. Nazwa pliku jest określona arbitralnie.

  • Windows 7/10: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • Mac OS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  Plik stempla PDF
 6. Narzędzia >Przygotuj formularz.
  Upewnij się, że wybrano nowo utworzony plik stempla PDF (w kroku 5). Kliknij przycisk Start.

 7. Na pasku narzędzi Przygotuj formularz kliknij opcję Dodaj pole tekstowe Umieść i nazwij pole, w którym ma być wyświetlana data.

  Dodawanie pola tekstowego
 8. Kliknij dwukrotnie pole tekstowe lub kliknij opcję Wszystkie właściwości, a następnie wybierz kartę  Oblicz.

 9. Wybierz przycisk opcji Niestandardowy skrypt obliczania: i kliknij przycisk Edytuj. Wyświetlone zostanie okno Edytor JavaScript.

  Własny skrypt obliczeniowy
 10. W oknie Edytor JavaScript wpisz następujący skrypt i kliknij przycisk OK.

  Edytor JavaScript
 11. Zamknij okno dialogowe Właściwości pola tekstowego, zamknij tryb Przygotuj formularz i Zapisz plik.
  Zmień nazwę pliku stempla, aby móc łatwo się do niego odwoływać.

 12. Stempel dynamiczny jest gotowy. Aby korzystać ze stempla dynamicznego na wielu komputerach, skopiuj plik do następującego katalogu programu.

  • Windows 7/10: [katalog_instalacji]\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[katalog_języka]\

   Na przykład: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS: /Applications/Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[katalog_języka]/

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online