Standardowe pliki PDF nie są gotowe do wydruku. Niska jakość osadzonych obrazów i kolorów uniemożliwi wydruk lub obniży jego jakość. Do zamiany standardowych plików PDF na pliki z materiałami w wysokiej rozdzielczości można użyć programu Acrobat Pro DC.

Uwaga:

Pliki PDF w wysokiej rozdzielczości zawsze warto tworzyć bezpośrednio z aplikacji, z której pochodzi plik źródłowy.

Aby utworzyć plik PDF o wysokiej rozdzielczości z istniejącego pliku PDF za pomocą programu Acrobat DC, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC i przejdź do opcji Plik> Zapisz jako inny > PDF gotowy do druku (PDF/ X)

  print-ready-option-acrobat
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako PDF kliknij polecenie Ustawienia

  print-ready-options
 3. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz opcję Zapisz jako PDF/X-4 i kliknij przycisk OK.

  preflight-option

  Uwaga:

  Profil konwersji PDF/X-4 możesz wybrać z listy dostępnych profili w sekcji Twórz pliki PDF/X-4 zgodnie z profilem konwersji PDF/X-4.Wprowadź potrzebne korekty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online