Dlaczego rozszerzenie programu Acrobat Create PDF dla przeglądarki Firefox zostaje uaktualnione?

Adobe ma istniejący dodatek do przeglądarki Firefox (patrz zrzut ekranu poniżej), który zapewnia klientom łatwy sposób na przekształcenie ich stron internetowych w wysokiej jakości pliki PDF, z którymi mogą pracować. Gdy Firefox wyda wersję 57, starsze technologie (z dodatkiem SDK i oparte na XUL) będą stopniowo wycofywane, a obsługiwane będą wyłącznie dodatki oparte na rozszerzeniach API. Dzisiaj, uprzedzając nową wersję przeglądarki Firefox, Adobe udostępnia nowe rozszerzenie, aby zapewnić klientom bezproblemową pracę z plikami PDF z przeglądarki Firefox.

Utwórz dodatek PDF dla przeglądarki Firefox

Co nowego w rozszerzeniu do przeglądarki Firefox?

Nowe rozszerzenie do przeglądarki Firefox oferuje dodatkowe możliwości, które nie były obsługiwane we wcześniejszym dodatku:

  • Opcja Otwórz w programie Acrobat umożliwia użytkownikom otwieranie plików PDF bezpośrednio w programie Acrobat DC z poziomu przeglądarki Firefox.
  • Dodano obsługę 64-bitowej przeglądarki Firefox w systemie Windows.

Dlaczego rozszerzenie wymaga uprawnień dostępu do moich danych?

Okno dialogowe uprawnień (patrz zrzut ekranu poniżej) jest standardowym menu podręcznym przeglądarki Firefox, które będzie wyświetlane dla każdego rozszerzenia, które użytkownicy instalują, niezależnie od producenta. To okno dialogowe ma na celu poinformowanie użytkownika o konieczności uzyskania uprawnień do poprawnego działania rozszerzenia.

Rozszerzenie Utwórz PDF programu Acrobat musi uzyskać dostęp do strony internetowej, aby przekonwertować ją na plik PDF w programie Acrobat DC. Rozszerzenie nie uzyskuje dostępu ani nie zbiera żadnych danych użytkowników lub profili, ani żadnych innych danych umożliwiających identyfikację osób.

Włącz dodatek

Czy moje rozszerzenie zostanie automatycznie zaktualizowane podczas aktualizacji programu Acrobat?

Tak, rozszerzenie zostanie automatycznie zaktualizowane podczas aktualizacji programu Acrobat DC do najnowszej wersji. Musisz jednak wykonać następujące kroki, aby włączyć rozszerzenie w przeglądarce Firefox. Możesz także nie włączać rozszerzenia:

  1. Kliknij menu z trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz Dodatki. Otworzy się karta Menedżer dodatków.
  3. Na karcie Menedżer dodatków wybierz panel Rozszerzenia.
  4. Wybierz dodatek Adobe Acrobat, który chcesz włączyć.
  5. Kliknij przycisk Włącz.
  6. Kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, jeśli się pojawi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online