Oprócz lokalnych aplikacji pakietu Office program Acrobat DC korzysta teraz z internetowej usługi Adobe Create PDF w celu konwersji dokumentów do plików PDF w systemie Mac OS. Administratorzy IT mogą wyłączyć usługę online z opcjami konwersji oraz wymusić tworzenie plików z programu Acrobat lub dodatku Create PDF w lokalnej aplikacji biurowej.

Blokowanie funkcji w celu wyłączenia realizacji konwersji w usłudze w programie Acrobat

Aby nie wyświetlać użytkownikom obiegu pracy dla konwersji z użyciem usługi, użyj kluczy blokowania funkcji.

Klucze  bToggleAdobeDocumentServices, bToggleServiceConversion
Typ danych Logiczna (TAK/NIE)
Domyślnie Nie
Wersja # Kwiecień 2017 (Acrobat DC, wersja trwała)
Ścieżka lokalna /Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/
Podsumowanie Określa, czy funkcja konwersji usług w programie Acrobat, która pozwala na użycie usługi online konwertowania dokumentów Create PDF, ma zostać zablokowana.
Szczegóły

Możliwe wartości:

  • NIE: Konwersja za pomocą usługi jest włączona; program Acrobat może używać tej usługi do konwertowania dokumentów do formatu PDF.
  • TAK: Konwersja za pomocą usługi jest wyłączona; program Acrobat będzie konwertować dokumenty za pomocą formatu PDF.

Wyłącz funkcję konwersji tylko z dodatku Office.

Poniżej podano klucze pozwalające na wyłącznie usługi online w dodatku Create PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Kroki:

  1. Przejdź do następującego położenia: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/

  2. Otwórz plik com.microsoft.Word.plist

  3. Utwórz nowy klucz (jeden z powyższych lub oba) typu boolean.

  4. Ustaw wartość Tak.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online