Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach dotyczących cyklu życia pomocy technicznej firmy Adobe firma Adobe udziela pomocy technicznej w ciągu pięciu lat od dnia ogólnego wydania programu Adobe Reader i Adobe Acrobat. Zgodnie z tymi zasadami udzielanie pomocy technicznej dla programów Adobe Reader 9.x oraz Adobe Acrobat 9.x zakończyło się w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uwaga: Firma Adobe zapewnia wsparcie techniczne wyłącznie dla najaktualniejszej głównej wersji programu Adobe Reader dla systemu Linux, czyli wersji 9.x.

Zakończenie pomocy

Zakończenie pomocy oznacza, że firma Adobe nie udziela już pomocy technicznej ani nie dystrybuuje środowisk uruchomieniowych. Zasady te dotyczą aktualizacji produktów i zabezpieczeń w przypadku wszystkich pochodnych produktu i wersji produktu (zlokalizowane wersje, dodatkowe aktualizacje, systemy operacyjne, najnowsze podwersje i złącza).

Zalecenia dla klientów

Firma Adobe zdecydowanie zaleca aktualizację do najnowszej wersji programów Adobe Reader i Adobe Acrobat . Po zaktualizowaniu instalacji do najnowszych wersji klienci mogą korzystać z najnowszych usprawnień funkcji i poprawy środków bezpieczeństwa.

Dodatkowe zasoby

Więcej informacji na temat Zasad dotyczących cyklu życia pomocy technicznej firmy Adobe można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/support/products/enterprise/eol.

Pełna lista produktów firmy Adobe oraz okresy pomocy technicznej objęte tymi zasadami znajdują się na stronie http://www.adobe.com/pl/support/products/enterprise/eol/eol_matrix.html

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online