Czym jest rozszerzony tryb chroniony?

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w sieci, firma Microsoft wprowadziła rozszerzony tryb chroniony (Enhanced Protected Mode, EPM) w przeglądarce Internet Explorer 10 i późniejszych wersjach. Z uwagi na niektóre ograniczenia narzucane przez tryb EPM, wyświetlanie pliku PDF w przeglądarce IE za pomocą programu Acrobat lub Reader wymaga wyłączenia trybu EPM. W niektórych wersjach przeglądarki IE tryb EPM jest włączony domyślnie. W aktualnych wersjach tryb EPM jest domyślnie wyłączony.

Produkty Acrobat tylko częściowo obsługiwały tryb EPM w wersjach 10.1.8 oraz 11.0.04. W tych wersjach niezgodne dodatki są automatycznie wyłączane, gdy tryb EPM jest włączony. W przypadku napotkania strony, która wymaga dodatku, np. wtyczki programu Acrobat, wyłącz tryb EPM dla tej konkretnej strony. Można wówczas korzystać ze strony przy czym tryb EPM pozostanie włączony dla pozostałych stron internetowych. Tryb EPM należy wyłączać tylko dla zaufanych witryn.

 • Aby wyłączyć tryb EPM dla pojedynczej strony, kliknij przycisk Wyłącz, gdy wyświetlony zostanie pasek z komunikatem dotyczącym trybu EPM.
 • Aby całkowicie wyłączyć tryb EPM, zapoznaj się z tematem http://support.microsoft.com/kb/2864914

Pełną obsługę zapewniono w wersjach 10.1.9 oraz 11.0.06.

 • Najnowsze ulepszenia opisano w Uwagach do wydania.
 • Zmiany w wersji 11.0.07: utworzono wtyczkę 64-bitową dla przeglądarki IE 11 z rozszerzonym trybem chronionym w systemie Win 7.

Podczas otwierania pliku PDF, gdy tryb chroniony programu Reader jest wyłączony i tryb EPM jest włączony w przeglądarce IE 10 lub 11, tryb chroniony jest automatycznie włączany. Tryb chroniony jest włączony, nawet jeśli ustawienia użytkownika i interfejs użytkownika dotyczący preferencji wskazują, że Tryb chroniony jest wyłączony.

Aktualne działanie

Jeśli dysponujesz programem Acrobat DC (wersja trwała, subskrypcja)

Zawsze można pobrać plik PDF lokalnie i wyświetlić go w aplikacji komputerowej.Plik PDF można również otworzyć w przeglądarce IE.

Uwaga: w programie Acrobat DC (wersja trwała, wydanie w październiku 2016 lub nowsze) pliki PDF można otwierać w przeglądarce IE bez względu, czy opcja EPM jest włączona.

Jeśli użytkownik dysponuje programem Acrobat DC Classic (tylko wersja komputerowa), Acrobat XI lub starszą wersją

Zawsze można pobrać plik PDF lokalnie i wyświetlić go w aplikacji komputerowej. Jednak jeśli plik PDF jest otwierany w przeglądarce, wyświetlane jest okno dialogowe lub pasek komunikatu z opcjami dla czynności (komunikat różni się w zależności od kontekstu):

„Ta witryna chce uruchomić kontrolkę (Adobe PDF Reader | PDF Browser Control | AcroPDF.dll). Jeśli ufasz tej witrynie, w celu uruchomienia kontrolki możesz wyłączyć rozszerzony tryb chroniony dla tej witryny.”

W powiadomieniu zawarte są następujące opcje:

 • Uruchom kontrolkę | Nie uruchamiaj
 • Wyłącz | Zawsze ignoruj
 • OK | Anuluj
Komunikat Uruchom kontrolkę

Czynności mają następujący skutek:

 • Zezwolenie powoduje załadowanie pliku PDF. Powiadomienie zostanie ponownie wyświetlone przy każdym ponownym załadowaniu pliku PDF.
 • Brak zezwolenia powoduje anulowanie procesu ładowania pliku PDF i ten komunikat nie będzie ponownie wyświetlany dla tej domeny, chyba że użytkownik wyczyści swoją historię przeglądania.
 • Brak działania powoduje wyświetlenie pustej strony.
 • W formularzach w programie LiveCycle brak kontynuacji powoduje niezaładowanie pliku PDF i wyświetlenie następującego ostrzeżenia:
Komunikat z ostrzeżeniem

Inne problemy

3597910 Tylko system Windows 8: Elementy interfejsu przechwytywania z sieci (zapisywanie zawartości HTML jako pliku PDF) nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika przeglądarki IE.

Sposób obejścia problemu dla komputerów 32-bitowych: w przypadku ręcznego utworzenia folderu o nazwie „Low” w katalogu pamięci podręcznej w %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache problem przestaje występować.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online