Błąd 10:10 podczas wyświetlania pliku PDF w przeglądarce Internet Explorer

Podczas próby wyświetlenia pliku PDF w przeglądarce Internet Explorer przy użyciu wtyczki Adobe Acrobat lub Acrobat Reader wyświetla się błąd 10:10

Podczas przeglądania pliku PDF w przeglądarce Internet Explorer za pomocą wtyczki Adobe Acrobat lub Acrobat Reader wyświetla się następujący komunikat o błędzie: „Wystąpił problem z programem Adobe Acrobat/Reader. Jeśli program jest teraz uruchomiony, wyłącz go i spróbuj ponownie. (10:10)”.

Błąd 10:10

Obejście: Włączenie trybu chronionego w programie Adobe Acrobat lub Acrobat Reader

  1. W programie Adobe Acrobat lub Acrobat Reader wybierz kolejno Edytuj > Preferencje.

  2. W obszarze Kategorie po lewej stronie wybierz opcję Zabezpieczenia (Rozszerzone).

  3. W sekcji Zabezpieczenia Sandbox wybierz Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony i kliknij przycisk OK.

    Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?