Podczas instalacji programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader 7 lub nowszej wersji w systemie Windows wyświetlany jest następujący błąd i instalacja zostaje przerwana:

 • Błąd 1402: Nie można otworzyć klucza [nazwa klucza].
 • Błąd 1406: Nie można zapisać folderów wartości w kluczu [nazwa klucza].


SPRÓBUJ NAJPIERW

Usuń wszystkie poprzednie wersje programu Acrobat lub Reader, a następnie zainstaluj je ponownie.

Firma Adobe nie obsługuje różnych wersji programu Adobe lub Reader na tym samym komputerze. Ponieważ programy Acrobat i Reader współpracują z wieloma produktami, posiadanie kilku zainstalowanych wersji może doprowadzić do konfliktów i błędów oprogramowania. Dodatkowo firma Adobe nie zaleca instalowania zarówno programu Acrobat, jak i Reader na tym samym komputerze. Musisz mieć uprawnienia administratora, aby wykonać poniższe kroki. Więcej informacji o przywilejach administratora można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • (Windows 7) Kliknij kolejno opcje Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • (Windows Vista) Kliknij kolejno opcje Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • (Windows XP) Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 1. Wybierz program Acrobat lub Reader, a następnie kliknij opcję usunięcia lub odinstalowania programu.
 2. Powtórz procedurę dla wszystkich zainstalowanych wersji programu.
 3. Zrestartuj komputer, a następnie ponownie zainstaluj program Acrobat lub Reader.

  Uwaga: W przypadku programu Acrobat zainstaluj ponownie program z dysku Acrobat lub pobierz program z witryny adobe.com. W przypadku programu Reader pobierz program z Centrum pobierania programu Reader. W przypadku instalacji w systemie Vista kliknij prawym przyciskiem myszy instalator programu Acrobat lub Reader i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Następująca demonstracja przedstawia sposób odinstalowywania programu Acrobat lub Reader w systemie Windows XP.

 

 

Więcej rozwiązań  

 1. (Zaawansowane) Ustaw uprawnienia w rejestrze na wartości domyślne

Zastrzeżenie: w rejestrze przechowywane są informacje związane z systemem, które są krytyczne do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed modyfikacją rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z problemami, które mogą wynikać z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Firma Adobe zdecydowanie zaleca, aby modyfikacje rejestru były przeprowadzane przez osobę z doświadczeniem w edycji plików systemowych. Więcej informacji o programie Edytor rejestru systemu Windows można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać od pomocy technicznej firmy Microsoft.

Wykonaj te kroki podczas instalacji programu Acrobat lub Adobe Reader. Grupa Administratorzy jest domyślną lokalną grupą administracyjną w systemie Windows.

Windows Vista i Windows 7

 1. Zapisz ścieżkę do klucza w komunikacie o błędzie i pozostaw uruchomioną instalację. Na przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Kliknij opcje Start, wpisz polecenie regedit w polu Wyszukaj i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty Edytor rejestru systemu
 3. Utwórz kopię zapasową rejestru:
  1. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz polecenia Plik > Eksportuj
  2. Wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację.
  3. W obszarze Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.
  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij program Regedit.
 4. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie. Na przykład dla klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler otwórz (kliknij dwukrotnie) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Uwaga: te kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od ścieżki w komunikacie o błędzie. 

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy element nadrzędny i wybierz opcję Uprawnienia (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Wybierz grupę Administratorzy i sprawdź, czy wybrano wartość Pełna kontrola w kolumnie Zezwól.
 7. Wybierz grupę SYSTEM i sprawdź, czy wybrano wartość Pełna kontrola w kolumnie Zezwól.
 8. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.

  Okno dialogowe Uprawnienia
 9. Kliknij kartę Właściciel i wybierz grupę Administratorzy oraz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij opcję OK.

  Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.

 10. Kliknij kartę Uprawnienia i wybierz opcję Zamień wpisy uprawnień we wszystkich obiektach podrzędnych.

  Kliknij kartę Uprawnienia
 11. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń. Uprawnienia dla każdego obiektu podrzędnego zostaną zresetowane w systemie Windows tak, aby odpowiadały ustawieniom obiektu nadrzędnego.
 12. Zminimalizuj okno Edytora rejestru i kliknij opcję Ponów.

  • Jeśli błąd wystąpi ponownie z tym samym kluczem, przejdź do rozwiązania 2.
  • Jeśli błąd wystąpi z innym kluczem rejestru, powtórz kroki 4–11, używając nowego klucza rejestru z komunikatu o błędzie. Nie jest konieczne ponowne wykonywanie kopii zapasowej rejestru.  
  • Jeśli błąd nie wystąpi, zakończ instalację programu Acrobat lub Reader, stosując się do instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zamknij program Edytor rejestru.

Windows XP

 1. Zapisz ścieżkę do klucza w komunikacie o błędzie i pozostaw uruchomioną instalację. Na przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom, w oknie dialogowym Uruchamianie w polu tekstowym Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Utwórz kopię zapasową rejestru:
  1. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz polecenia Plik > Eksportuj
  2. Wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację.
  3. W obszarze Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.
  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij program Regedit.
 4. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie. Na przykład dla klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler otwórz (kliknij dwukrotnie) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Uwaga: te kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od ścieżki w komunikacie o błędzie.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy element nadrzędny i wybierz opcję Uprawnienia (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Wybierz grupę Administratorzy i sprawdź, czy wybrano wartość Pełna kontrola w kolumnie Zezwól.
 7. Wybierz grupę SYSTEM i sprawdź, czy wybrano wartość Pełna kontrola w kolumnie Zezwól.
 8. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.

  Okno dialogowe Uprawnienia
 9. Kliknij kartę Właściciel i wybierz grupę Administratorzy oraz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij opcję OK.

  Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.

  Kliknij kartę Właściciel
 10. Kliknij kartę Uprawnienia i wybierz opcję Zamień wpisy uprawnień we wszystkich obiektach podrzędnych.

 11. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń. Uprawnienia dla każdego obiektu podrzędnego zostaną zresetowane w systemie Windows tak, aby odpowiadały ustawieniom obiektu nadrzędnego.
 12. Zminimalizuj okno Edytora rejestru i kliknij opcję Ponów.
  • Jeśli błąd wystąpi ponownie z tym samym kluczem, przejdź do rozwiązania 2.
  • Jeśli błąd wystąpi z innym kluczem rejestru, powtórz kroki 4–11, używając nowego klucza rejestru z komunikatu o błędzie. Nie jest konieczne ponowne wykonywanie kopii zapasowej rejestru.  
  • Jeśli błąd nie wystąpi, zakończ instalację programu Acrobat lub Reader, stosując się do instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zamknij program Edytor rejestru.


 Windows 2000

 1. Zapisz ścieżkę do klucza w komunikacie o błędzie. Na przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom, w oknie dialogowym Uruchamianie wpisz regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Utwórz kopię zapasową rejestru:
  1. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz polecenia Plik > Eksportuj
  2. Wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację.
  3. W obszarze Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.
  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij program Regedit.
 4. Wybierz polecenia Start > Uruchom, w oknie dialogowym Uruchamianie wpisz regedt32 i kliknij przycisk OK.
 5. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie. Na przykład dla klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler wybierz Okno > HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie otwórz (kliknij dwukrotnie) SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Uwaga: te kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od ścieżki w komunikacie o błędzie.

 6. Wybierz klucz nadrzędny (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf), a następnie wybierz menu Zabezpieczenia > Uprawnienia.
 7. Wybierz grupę Administratorzy i sprawdź, czy wybrano wartość Pełna kontrola w kolumnie Zezwól.
 8. Wybierz grupę SYSTEM i sprawdź, czy wybrano wartość Pełna kontrola w kolumnie Zezwól.
 9. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.

  Kliknij kartę Zaawansowane
 10. Kliknij kartę Właściciel i wybierz grupę Administratorzy oraz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.

Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń
 1. Wybierz kartę Uprawnienia i zaznacz opcję Zamień wpisy uprawnień we wszystkich obiektach podrzędnych.

  Wybierz kartę Uprawnienia
 2. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk OK. Uprawnienia dla każdego obiektu podrzędnego zostaną zresetowane w systemie Windows tak, aby odpowiadały ustawieniom obiektu nadrzędnego. Kliknij przycisk Tak na wszystkich wyświetlanych monitach.
 3. Zminimalizuj okno Edytora rejestru i kliknij opcję Ponów.
  • Jeśli błąd wystąpi ponownie z tym samym kluczem, przejdź do rozwiązania 2.
  • Jeśli błąd wystąpi z innym kluczem rejestru, powtórz kroki 4–11, używając nowego klucza rejestru z komunikatu o błędzie. Nie jest konieczne ponowne wykonywanie kopii zapasowej rejestru.
  • Jeśli błąd nie wystąpi, zakończ instalację programu Acrobat lub Reader, stosując się do instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zamknij program Edytor rejestru.

Jeśli w programie Acrobat wciąż wyświetlany jest komunikat o błędzie, można sprawdzić uprawnienia dla określonego klucza rejestru, którego dotyczy błąd. Czasem zmiana nazwy klucza umożliwia instalatorowi ponowne jego utworzenie i zresetowanie uprawnień, jeśli klucz jest wadliwy. Jeśli zmiana uprawnień lub zmiana nazwy klucza jest niemożliwa, skontaktuj się z dostawcą sprzętu lub firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy.  

2. Usuwanie oprogramowania typu spyware

Uwaga: firma Adobe zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo. Dział obsługi technicznej firmy Adobe nie świadczy usług wsparcia dla aplikacji innych firm. Zaleca się przeczytanie uwag do wydania dla tych aplikacji przed ich zainstalowaniem.

Skanuj w poszukiwaniu tych programów przy użyciu narzędzia wykrywającego oprogramowanie typu spyware, takie jak Ad-Aware dostępne w witrynie www.lavasoftusa.com.

3. Sprawdź, czy w systemie nie ma wirusów

Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego, np. McAfee VirusScan, aby sprawdzić, czy w systemie nie ma wirusów. Upewnij się, czy używane oprogramowanie antywirusowe zawiera najnowsze definicje wirusów. Instrukcje znajdziesz w dokumentacji programu antywirusowego.

4. Wyłącz oprogramowanie Webroot Spy Sweeper

Więcej informacji lub pomoc w wyłączeniu narzędzia Spy Sweeper można uzyskać, kontaktując się z firmą Webroot Corporation. Dział obsługi technicznej firmy Adobe nie świadczy usług wsparcia dla aplikacji innych firm.

5.  Wyłącz usługę McAfee VirusScan 8.5 Access Protection

Wykryto, że to oprogramowanie firmy McAfee powoduje błędy 1406 podczas instalacji programu Acrobat lub Reader. Aby uzyskać więcej informacji lub pomoc w tymczasowym wyłączeniu usługi McAfee VirusScan 8.5 Access Protection, przeczytaj następujący artykuł w bazie wiedzy firmy McAfee:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB52204

6. Odwiedź fora

Dodatkowe informacje

Błąd 1402 występuje, gdy instalator Windows nie może odczytać określonego klucza rejestru. Instalacja może się nie udać, ponieważ program Acrobat lub Reader podejmuje próbę wyczyszczenia kluczy rejestru z poprzednich wersji programu Acrobat lub Reader. Czyszczenie jest konieczne w celu uniknięcia konfliktów z wtyczkami programów Acrobat lub Reader oraz dodatkami dla oprogramowania innych firm.

Błąd 1406 występuje, gdy instalator nie może pomyślnie zapisać klucza rejestru niezbędnego do instalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online