Problem: Podczas instalacji programu Acrobat DC z aplikacji Creative Cloud na komputer występuje Błąd 1722 — Występuje problem z pakietem instalatora systemu Windows. Program uruchamiany w ramach instalacji nie został zamknięty w spodziewany sposób......

Błąd 1722-

Rozwiązanie:  

  1. Pobierz program Visual C++ Redistributable Packages dla programu Visual Studio 2013 z oficjalnego Centrum pobierania firmy Microsoft ( http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=40784 )
  2. Wybierz plik vcredist_x86.exe i pobierz pakiet.
  3. Jeśli korzystasz z urządzenia 64-bitowego, przejdź do folderu „C:\Windows\SysWOW64\”, w innym przypadku przejdź do „C:\Windows\System32” na urządzeniach 32-bitowych. Jeśli istnieje folder „C:\Windows\SysWOW64”, korzystasz z urządzenia 64-bitowego.
  4. Wyszukaj pliki msvcr120.dll oraz msvcp120.dll i zmień nazwę obu plików.
    Nie usuwaj ich, ponieważ jeśli nie uda się zainstalować pakietu vcredist_x86.exe, można ponownie zmienić nazwę plików.
  5. Teraz kliknij dwukrotnie plik vcredist_x86.exe i zainstaluj go. Po zakończeniu instalacji sprawdź czy pliki msvcr120.dll i msvcp120.dll są znowu zainstalowane. Teraz można usunąć pliki, których nazwa została zmieniona w kroku powyżej. Nie usuwaj plików msvcr120.dll i msvcp120.dll
  6. Zainstaluj program Acrobat za pomocą instalatora CC Installer — instalacja powinna zacząć się teraz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online