Błąd 1722 podczas instalacji/aktualizacji programu Acrobat DC/Acrobat Reader DC w systemie Windows

Problem

Podczas instalacji lub aktualizacji programu Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC za pomocą dowolnej z poniższych metod:

 • Za pomocą opcji Pomoc > Aktualizuj
 • Instalacja za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer
 • Ręczne pobranie i instalacja aktualizacji

Instalacja kończy się niepowodzeniem, wyświetlając poniższy komunikat o błędzie:

„Błąd 1722. Wystąpił problem z pakietem instalatora Windows. Program uruchamiany w ramach instalacji nie zakończył pracy w spodziewany sposób. Skontaktuj się z pomocą techniczną lub dostawcą pakietu. Działanie InstallWebResources, lokalizacja: <Ścieżka instalacji produkt>\AcroCEF\RdrServicesUpdater.exe”.

Błąd przy użyciu obiegu pracy Pomoc > Aktualizuj

    Acrobat DC

Za pomocą opcji Pomoc > Aktualizuj w programie Acrobat DC

    Acrobat Reader DC

Błąd podczas instalacji programu Acrobat DC za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer

Błąd podczas ręcznego pobierania instalatora i aktualizacji

    Acrobat DC

Plik Acrobat_DC_Web_WWMUI.exe pobrany ze strony pomocy technicznej.

    Acrobat Reader DC

Plik AcroRdrxxxxxxxxxx.exe pobrany z witryny ftp.adobe.com

Błąd podczas ręcznej instalacji programu Acrobat Reader DC z Centrum pobierania programu Reader (https://get.adobe.com/reader)

Instalacja z Centrum pobierania programu Reader

Błąd podczas instalacji z Centrum pobierania programu Reader

Rozwiązanie

Błąd pojawia się przez brakującą aktualizację Uniwersalnego środowiska uruchomieniowego C w systemie Windows. Zainstaluj aktualizację za pomocą jednego z poniższych sposobów:

Rozwiązanie 1

Pobierz aktualizację ręcznie z Centrum pobierania Microsoft
Po zainstalowaniu wymaganej aktualizacji spróbuj ponownie zainstalować program Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Uwaga:

Aby zastosować tę aktualizację, należy mieć zainstalowany system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszy.

Rozwiązanie 2

Użyj aktualizacji systemu Windows, aby zaktualizować system operacyjny automatycznie.
Ponów próbę instalacji programu Acrobat DC/Acrobat Reader DC po zainstalowaniu wszystkich dostępnych aktualizacji systemu Windows.

Rozwiązanie 3

 1. Pobierz program Visual C++ Redistributable Packages dla programu Visual Studio 2013 z Centrum pobierania Microsoft.

 2. Jeśli korzystasz z urządzenia 64-bitowego, przejdź do folderu C:\Windows\SysWOW64\, w innym przypadku przejdź do folderu C:\Windows\System32 na urządzeniu 32-bitowym.

  Uwaga: Jeśli istnieje folder C:\Windows\SysWOW64, korzystasz z urządzenia 64-bitowego.

 3. Wyszukaj pliki msvcr120.dll oraz msvcp120.dll i zmień nazwę obu plików.
  Nie usuwaj plików. Jeśli nie uda się zainstalować pakietu Visual C++ redistributable (vcredist_x86.exe), można ponownie zmienić nazwę plików.

 4. Kliknij dwukrotnie pobrany pakiet Visual C++ redistributable (vcredist_x86.exe), by go zainstalować. Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy pliki msvcr120.dll i msvcp120.dll są znowu zainstalowane. Po potwierdzeniu można usunąć pliki, których nazwy zmieniono w kroku 3.
  Nie usuwaj najnowszych zainstalowanych plików msvcr120.dll i msvcp120.dll.

 5. Zainstaluj program Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto