Błąd: Nieprawidłowy parametr podczas korzystania z polecenia Utwórz plik PDF ze skanera, Acrobat

Przy tworzeniu pliku PDF za pomocą polecenia PDF ze skanera w programie Acrobat pojawia się błąd „Nieprawidłowy parametr” i nie jest tworzony żaden plik PDF. 

Rozwiązanie

W oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień wstępnych z menu podręcznego Skaner wybierz skaner podłączony do komputera.

  1. W menu Plikwybierz polecenieUtwórz > PDF ze skanera > Konfiguruj ustawienia wstępne.

  2. W oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień wstępnych kliknij menu wyskakujące po prawej stronie pola Skaner i wybierz skaner podłączony do komputera.

  3. Kliknij przycisk OK, a następniewybierz polecenieUtwórz > PDF ze skanera.

Uwaga: Niektóre starsze skanery nie obsługują ustawień wstępnych. Jeśli wybierzesz z menu podręcznego nieobsługiwany skaner, pojawi się okno dialogowe z informacją „Ten skaner nie obsługuje ustawień wstępnych”. 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online