Problem

Podczas uruchamiania polecenia Rozpoznaj tekst przy użyciu usługi OCR program Adobe Acrobat zwraca następujący błąd:

„Acrobat nie może przeprowadzić rozpoznawania (OCR) na tej stronie ponieważ: ta strona zawiera tekst, który może być renderowany”.

Rozwiązania

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Rozwiązanie 1: Uzyskaj wersję dokumentu bez tekstu, który można renderować (edytowalnego).

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli w pliku PDF znajduje się tekst edytowalny. Uzyskaj kopię dokumentu, która nie zawiera tekstu edytowalnego.

Rozwiązanie 2: Skonwertuj plik PDF do formatu TIFF i ponownie do formatu PDF, a następnie ponownie uruchom narzędzie OCR.

Skonwertuj dokument do formatu TIFF:

  1. Otwórz dokument PDF w programie Acrobat i wybierz opcje Plik > Zapisz jako.
  2. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz format TIFF (*.tif, *.tiff) z menu podręcznego Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS). Określ lokalizację i kliknij przycisk Zapisz. Program Acrobat zapisuje wszystkie strony dokumentu PDF jako oddzielne pliki TIFF o kolejnych numerach.
  3. Otwórz każdy plik TIFF w programie Acrobat i uruchom polecenie Rozpoznaj tekst przy użyciu usługi OCR.

Połącz kilka plików PDF w jeden:

  1. Otwórz program Acrobat i wybierz kolejno opcje Plik > Utwórz plik PDF > Z kilku plików.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS), aby wybrać i dodać plik PDF. Uporządkuj pliki w części Pliki do połączenia w sposób, w jaki mają być wyświetlane w nowym pliku PDF.

  3. Kliknij przycisk OK.

Dodatkowe informacje

Funkcja OCR (Optical Character Recognition — optyczne rozpoznawanie znaków) to proces, w którym program Acrobat analizuje obraz tekstu zapisany w postaci pikseli. Rozpoznaje każdy znak i przekształca go w edytowalny tekst. Podczas procesu OCR program Acrobat porównuje kształt obrazu i grubość linii do czcionek zainstalowanych w systemie. Tekst, który można renderować, to tekst edytowalny w pliku PDF. Program Acrobat nie może wykonać rozpoznawania OCR w dokumentach zawierających tekst, który może być renderowany. Więcej informacji o usłudze OCR można znaleźć w pełnej pomocy programu Acrobat.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online