Problem

Podczas uzyskiwania dostępu do Pomocy w programie Acrobat X zostaje wyświetlony następujący błąd: 

„Nie można wyświetlić zawartości Pomocy w trybie online. Uruchom przeglądarkę internetową i sprawdź, czy masz dostęp do Internetu”.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Udostępnij zawartość Pomocy w trybie offline.

  1. Zainstaluj moduł Adobe Community Help Client (CHC) ze strony http://www.adobe.com/support/chc/chc-5i/pl_PL/AdobeHelp.air.

  2. Wybierz kolejno opcje Start > Programy > Pomoc firmy Adobe.
  3. Otwórz okno dialogowe Preferencje w module CHC.
  4. W okienku Pobierz preferencje wybierz pozycję Adobe Reader X.
  5. W okienku Zawartość lokalna wybierz pozycję Używanie programu Adobe Reader X w obszarze Pobierz/Aktualizuj.
  6. Wykonaj instrukcje opisane w temacie Wyłączanie dostępu do Internetu z modułu CS5 Community Help Client dla administratorów systemu (cpsdi_84992) i zainstaluj zawartość Pomocy w trybie offline.

Po wstępnej instalacji modułu CHC moduł CHC aktualizuje najpierw pliki helpcfg. Jeden raz lub dwukrotnie zamknij i uruchom ponownie klienta modułu CHC, aby włączyć opcję pobierania Pomocy programu Acrobat/Reader X.

Rozwiązanie 2: Uzyskaj dostęp do Pomocy w trybie online bezpośrednio z przeglądarki.

Przejdź do strony http://help.adobe.com/pl_PL/acrobat/pro/using/index.html. Część łącza „pl_PL” pozwala na przejście do pliku Pomocy w języku polskim. Zastąp te ustawienia regionalne innymi ustawieniami regionalnymi, aby przejść do tej wersji językowej Pomocy. Np., aby przejść do francuskiej wersji Pomocy, zamień en_US na fr-FR (http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/index.html).

Listę dostępnych ustawień regionalnych można znaleźć pod adresem C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\HelpCfg. Nazwy folderów w HelpCfg są nazwami ustawień regionalnych.

Rozwiązanie 3: Pobierz wersję PDF Pomocy.

Pobierz Pomoc w wersji PDF ze strony http://help.adobe.com/pl_PL/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

Zobacz powyżej, jak uzyskać inne wersje językowe tego dokumentu PDF. Np., aby przejść do francuskiej wersji Pomocy, zamień en_US na fr-FR (http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Rozwiązanie 4: Tylko system Windows — Poprawka rejestru (do wersji 10.1.4).

Zaktualizuj do programu Acrobat/ Reader 10.1.4 i utwórz wpisy rejestru wspomniane poniżej. Włączenie rejestru powoduje, że program Acrobat/Reader musi otworzyć domyślną stronę Pomocy w przeglądarce systemowej, jeśli nie może uzyskać dostępu do serwera Pomocy firmy Adobe. Np. jeśli dostęp do Internetu w programie Acrobat/Reader jest zablokowany przez serwer proxy, program otwiera domyślną stronę Pomocy w przeglądarce systemowej (która może mieć ustawienie proxy i może uzyskać dostęp do Internetu). Komunikat o błędzie sieciowym nie jest wyświetlany. Problemem jest to, że program Acrobat/Reader nie może już wyświetlać komunikatu o błędzie sieciowym. Występuje ograniczenie w zakresie wykrywania, czy dostęp do Internetu jest zablokowany przez serwer proxy, czy jest spowodowany rzeczywistym problemem z siecią. Jeśli występuje rzeczywisty problem z siecią (np. odłączenie przewodu), w przeglądarce wyświetlany jest błąd HTTP 404.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Dodatkowe informacje

Do wyświetlania zawartości Pomocy program Acrobat X używa nowego klienta Pomocy. Jeśli funkcja sprawdzania w trybie online zostanie w kliencie zablokowana, zostaje wyświetlony błąd.

Klient Pomocy może zostać zablokowany przez uwierzytelniający serwer proxy. Obecnie klient Pomocy nie jest zgodny z uwierzytelniającymi serwerami proxy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online