Problem: Wystąpił błąd podczas próby uzyskania dostępu do usługi

W dniu 29 stycznia 2018 r. firma Adobe wyłączyła protokół Transport Layer Security (TLS) 1.0/1.1 na serwerze dla usług Document Cloud, takich jak Utwórz PDF, Eksportuj PDF, Wyślij i śledź itd. W rezultacie, jeśli przeglądarka jest skonfigurowana do korzystania z protokołu TLS 1.0/1.1, podczas uzyskiwania dostępu do usług zobaczysz następujący komunikat o błędzie: „Wystąpił błąd podczas próby uzyskania dostępu do usługi”.

Zalecenia dla użytkowników

Rozwiązanie: Włącz protokół TLS 1.2 w IE

Kroki, aby włączyć protokół TLS 1.2 w ustawieniach IE

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer, a następnie przejdź do karty Narzędzia > Opcje internetowe > Zaawansowane.

 2. Przewiń w dół do opcji Ustawienia zabezpieczeń, a następnie zaznacz pole wyboru Użyj protokołu TLS 1.2..

  Ustawienie: Użyj protokołu TLS 1.2

  Uwaga:

  Jeśli ustawienia protokołu TLS są wymuszane za pomocą GPO, te opcje mogą się wyświetlać jako wyłączone. Skontaktuj się z działem IT w swojej organizacji, aby włączyć ustawienie TLS 1.2.

 3. Kliknij przycisk OK.

Kroki, aby włączyć protokół TLS 1.2 z obiektów zasad grupy (GPO), jeśli masz uprawnienia do zmiany ustawień GPO

Możesz włączyć obsługę protokołu TLS 1.2 w programie Internet Explorer przy użyciu zasad grupy, modyfikując obiekt zasad grupy Obsługa szyfrowania wyłączania.

 1. Otwórz Zarządzanie zasadami grupy: Naciśnij klawisze Window + R, wpisz MMC w polu Otwórz, a następnie kliknij OK.

 2. Wybierz obiekt polityki grupowej do modyfikacji, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edytuj.

 3. W Edytorze zarządzania zasadami grupy przejdź do następującego ustawienia:
  Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Internet Explorer> Internetowy panel sterowania > Strona zaawansowana> Wyłącz obsługę szyfrowania.

 4. Kliknij dwukrotnie ustawienie Wyłącz szyfrowanie, aby je edytować.

 5. Kliknij przycisk Włączone.

 6. W oknie Opcje zmień ustawienie szyfrowania Secure Protocol na ustawienie, które obejmuje protokół TLS 1.2, najczęściej jest to: „Użyj protokołu TLS 1.0, TLS 1.1 i TLS 1.2”.

  Wybierz ustawienie zawierające protokół TLS 1.2

  Uwaga:

  Ważne jest, aby sprawdzić kolejne wersje. Brak wyboru kolejnych wersji (na przykład sprawdzanie protokołów TLS 1.0 i 1.2, ale nie sprawdzanie wersji 1.1) może spowodować błędy w połączeniu.

 7. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online