Podczas instalacji programu Acrobat DC wyświetla się okno dialogowe „Wykryto istniejąca wersję”.

To okno dialogowe pojawia się, gdy spełnione są poniższe warunki:

1. Została już zainstalowana poprzednia wersja programu Acrobat.

2. Program Acrobat został pobrany i jest instalowany ze stron:

- https://acrobat.adobe.com/pl/pl/free-trial-download.html

– https://cloud.acrobat.com/acrobat

 

Jeśli chcesz zachować starszą wersję programu Acrobat wraz z wersją DC, usuń zaznaczenie opcji „Usuń wcześniejszą wersję”.

Instalacja programu Acrobat DC za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer

Wydana w dniu 24.09.2015 r. wersja 2.3.0.151 programu Acrobat DC została ulepszona o obsługę zainstalowanych już wersji programu Acrobat.

W tej wersji programu Acrobat DC dodano funkcję wprowadzania w razie potrzeby poprawek do poprzednich wersji programu Acrobat 10 i 11 (z licencją wieczystą).


Aktualizacja programu Acrobat DC

Podczas aktualizacji do wersji Acrobat DC można wybrać opcję zachowania poprzednich wersji programu Acrobat w systemie.
Jednak nie wszystkie poprzednie wersje programu Acrobat współpracują z programem Acrobat DC. Jeśli w systemie zainstalowana jest wersja programu Acrobat, która nie może zostać zachowana podczas aktualizacji do wersji Acrobat DC, pojawi się jeden z następujących komunikatów:

Wybierz opcję „Pomiń i kontynuuj”, aby kontynuować aktualizację innych aplikacji, lub kliknij przycisk „OK”, jeśli chcesz zaktualizować tylko program Acrobat. Odinstaluj poprzednią wersję programu Acrobat z systemu, a następnie zainstaluj program Acrobat Pro DC.

Wybierz opcję „Pomiń i kontynuuj”, aby kontynuować aktualizację innych aplikacji, lub kliknij przycisk „OK”, jeśli chcesz zaktualizować tylko program Acrobat. Odinstaluj poprzednią wersję programu Acrobat z systemu lub naciśnij przycisk Wróć i wybierz opcję „Usuń stare wersje” w obszarze Zaawansowane opcje, aby zainstalować program Acrobat DC.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online