Funkcja wstawiania mediów we wtyczce Acrobat PDFMaker w programach Microsoft Word i Microsoft PowerPoint nie działa

Problem

Wraz z aktualizacją edycji Szybka Instalacja programu Office 2016 (Office 365), firma Microsoft zmieniła domyślne zachowanie, które nie pozwala na osadzanie obiektów COM w dokumentach programu Office. Przez tę zmianę przestała działać funkcja Wstaw media wstążki Acrobat PDFMaker w programach Microsoft Word i PowerPoint.

Obejście problemu:

Funkcję tę można włączyć, tworząc wpisy w rejestrze dla obiektu Shockwave Flash, jak wspominano w artykule pomocy firmy Microsoft – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4058123/security-settings-for-com-objects-in-office.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto