Naprawa przerwanej instalacji programu Acrobat 9 lub Reader 9

Ten dokument może pomóc rozwiązać problemy powodujące zatrzymanie pracy instalatora programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Te problemy mogą mieć różne objawy, m.in. niereagujący na polecenia kursor lub ekran czy komunikat o błędzie.

Uwaga: jeśli nie określono inaczej, wszystkie rozwiązania w tym dokumencie dotyczą zarówno programu Acrobat, jak i Adobe Reader.

Różne czynniki mogą wpływać na przerwanie instalacji aplikacji, między innymi funkcja AutoPlay, nieprawidłowe dane w rejestrze systemu Windows oraz problemy sprzętowe. Aby jak najwięcej skorzystać z niniejszego dokumentu, wykonaj następujące zadania w podanej kolejności. Zapisz, jakie zadania są wykonywane, i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problemy. W razie potrzeby te informacje mogą być przydatne zespołowi pomocy technicznej firmy Adobe w celu dobrania bardziej odpowiedniego sposobu pomocy.

Uwaga: ten dokument nie dotyczy problemów związanych z numerami seryjnymi. W przypadku takich problemów skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych pod numerem (800) 833-6687 lub Wielkiej Brytanii pod numerem 0207 365 0733. Numery kontaktowe dla innych krajów można znaleźć na stronie Adobe.com po wybraniu kraju za pomocą łącza na górze strony.

Rozwiązywanie problemów dla początkujących

Te zadania mogą ułatwić usuwanie najczęstszych problemów z instalacją. Przed wykonaniem któregokolwiek z tych zadań wykonaj kopie zapasowe wszystkich osobistych plików. Po wystąpieniu błędu systemowego należy zawsze restartować komputer, aby odświeżyć pamięć. Kontynuowanie pracy bez ponownego uruchomienia komputera może powodować, że problem będzie narastać.

1. Upewnij się, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe produktu.

Adobe Reader 9

 • Procesor 1,3 GHz lub szybszy
 • System operacyjny Microsoft Windows XP Home, Professional, lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wersja 32- i 64- bitowa). Lub system Windows Server 2003 (z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej). Lub system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 lub bez (wersja 32- i 64- bitowa). System Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate lub Enterprise w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej. Lub system Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4.

Uwaga: system Microsoft Windows 7 wymaga programu Adobe Reader 9.2 lub nowszego.

 • Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 6 lub nowsza.
 • 128 MB zainstalowanej pamięci RAM (zalecane 256 MB)
 • 335 MB dostępnego miejsca na dysku twardym

  Uwaga: podczas instalacji instalator tworzy tymczasowe pliki, więc rzeczywista ilość miejsca potrzebna podczas instalacji jest większa niż wyszczególnione wartości.
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 800 × 600
 • Wspomaganie sprzętowe grafiki (opcjonalnie)

Acrobat 9 Standard

 • Procesor 1,3 GHz lub szybszy
 • System operacyjny Microsoft Windows XP Home, Professional, lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wersja 32- i 64- bitowa). Lub system Windows Server 2003 (z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej). Lub system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 lub bez (wersja 32- i 64- bitowa).
 • Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 6 lub nowsza.
 • 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB)
 • 985 MB dostępnego miejsca na dysku twardym

  Uwaga: podczas instalacji instalator tworzy tymczasowe pliki, więc rzeczywista ilość miejsca potrzebna podczas instalacji jest większa niż wyszczególnione wartości.
 • Rozdzielczość ekranu 1024 × 768
 • Napęd DVD-ROM

Acrobat 9 Pro 

 • Procesor 1,3 GHz lub szybszy
 • System operacyjny Microsoft Windows XP Home, Professional, lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wersja 32- i 64- bitowa). Lub system Windows Server 2003 (z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej). Lub system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 lub bez (wersja 32- i 64- bitowa).
 • Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 6 lub nowsza.
 • 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB)
 • 2,13 GB dostępnego miejsca na dysku twardym

  Uwaga: podczas instalacji instalator tworzy tymczasowe pliki, więc rzeczywista ilość miejsca potrzebna podczas instalacji jest większa niż wyszczególnione wartości.
 • Rozdzielczość ekranu 1024 × 768
 • Napęd DVD-ROM

Acrobat 9 Pro Extended

 • Procesor 1,3 GHz lub szybszy
 • System operacyjny Microsoft Windows XP Home, Professional, lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wersja 32- i 64- bitowa). Lub system Windows Server 2003 (z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej). Lub system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 lub bez (wersja 32- i 64- bitowa).
 • Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 6 lub nowsza.
 • 512 MB pamięci RAM
 • 2,35 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Rozdzielczość ekranu 1024 × 768
 • Napęd DVD-ROM

Obsługiwane platformy UNIX dla narzędzia Adobe 3D Capture Utility (opcjonalne)

 • Sun Solaris 2.8: procesor UltraSPARC
 • IBM AIX 5.2: procesor POWER4 lub PowerPC 604
 • SGI IRIX 6.5: procesor RISC 5000
 • HP-UX 11.0: procesor PA-RISC 2.0
 • UNIX Capture Utility: 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Aby sprawdzić ilość zainstalowanej pamięci RAM, wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania i dwukrotnie kliknij opcję System. Ilość pamięci RAM jest wyszczególniona w dolnej połowie karty Ogólne w oknie Właściwości systemu.

Aby sprawdzić dostępną ilość miejsca na dysku twardym, otwórz Eksploratora Windows i wybierz dysk, na których chcesz zainstalować program Acrobat. Ilość dostępnego miejsca jest wyświetlana w dolnej części okna Eksploratora. (Jeśli dostępna ilość miejsca nie jest wyświetlana, wybierz kolejno opcje Widok > Pasek stanu, i upewnij się, że opcja Pasek stanu jest zaznaczona.) Upewnij się, że dysk z systemem Windows ma co najmniej 10% wolnego miejsca, nawet w przypadku instalacji programu Acrobat na innym dysku lub partycji.

Aby zwiększyć ilość wolnego miejsca, wyszukaj i usuń zapisane na komputerze pliki tymczasowe (.tmp). Instrukcje zawarto w Pomocy systemu Windows.

2. Sprawdź stację dysków DVD oraz płytę DVD. (Tylko w przypadku programu Acrobat).

Kurz lub brud na powierzchni dysku DVD może utrudniać instalację i uniemożliwiać rozpoznanie dysku przez stację dysków DVD. Sprawdź, czy na płycie DVD z programem Acrobat nie znajduje się kurz, brud lub odciski palców. Delikatnie przetrzyj spodnią część dysku miękką niestrzępiącą szmatką, wykonując ruchy od środka do zewnątrz.

Sprawdź, czy stacja dysków DVD może odczytać inne dyski DVD. Jeśli stacja dysków nie czyta innych dysków, sprawdź, czy pojemnik na dyski DVD lub tacka stacji dysków są zabrudzone i wyczyść je niestrzępiącą szmatką. Jeśli stacja dysków nadal nie czyta innych dysków DVD, skontaktuj się z producentem stacji dysków DVD lub producentem komputera.

3. Zaloguj się jako Administrator, a następnie zainstaluj program Acrobat.

Zaloguj się na lokalnym komputerze, korzystając z konta administratora i zainstaluj program Acrobat.

4. Utwórz inne konto administratora i zainstaluj program Acrobat.

Konto użytkownika może być uszkodzone lub mieć ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiające właściwą pracę instalatora. Instalacja programu Acrobat przy użyciu nowego konta użytkownika może spowodować rozwiązanie tych problemów. Instrukcje dotyczące tworzenia konta użytkownika można znaleźć w Pomocy systemu Windows.

5. Zainstaluj aplikację Acrobat z dysku twardego zamiast płyty CD. 

Konflikty sterowników urządzeń mogą uniemożliwiać instalację programu Acrobat bezpośrednio w płyty CD. Zainstaluj aplikację Acrobat z plików instalacyjnych skopiowanych na dysk twardy, aby zapobiec problemom.

 1. Włóż płytę z programem Acrobat do napędu DVD.
 2. Skopiuj folder Acrobat z dysku z programem Acrobat na komputer.
 3. Uruchom instalator programu Acrobat z folderu Acrobat na komputerze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

6. Zainstaluj ponownie program Acrobat w trybie uproszczonym. (System Windows XP lub Vista).

Oprogramowanie i usługi ładowane automatycznie wraz z systemem Windows (takie jak programy antywirusowe) mogą powodować problemy. Spróbuj ponownie zainstalować program Acrobat, gdy system Windows jest uruchomiony w trybie uproszczonym. Jeśli ta metoda nie rozwiązuje problemu, spróbuj zainstalować i uruchomić program Acrobat na innym komputerze lub na innym dysku twardym.

Skopiuj pliki instalacyjne na komputer:

 1. Włóż pierwszą płytę z programem Acrobat do napędu DVD.
 2. Utwórz folder o nazwie Acrobat Install na komputerze.
 3. Kliknij opcję Start, a następnie opcję Komputer.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd DVD, a następnie kliknij opcję Eksploruj.
 5. Skopiuj folder Adobe z płyty DVD do folderu utworzonego na komputerze.

Uruchom system Windows XP lub Vista w trybie uproszczonym:

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.
 2. W karcie Uruchamianie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 3. Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu kliknij przycisk OK, a następnie Uruchom ponownie.
 5. Uruchom instalator programu Acrobat (setup.exe) w folderze Acrobat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włącz ponownie elementy i usługi startowe.

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.
 2. Wybierz opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne i kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie przyniosły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

Uwaga: te kroki powodują zwolnienie miejsca na dysku twardym i usunięcie uszkodzonych plików (trwałych lub tymczasowych), które instalator musi nadpisać, ale nie może tego zrobić. Zazwyczaj instalator usuwa tymczasowe pliki po zakończeniu instalacji. Jeśli występują problemy, pliki tymczasowe nie są usunięte. Instalator może zwracać błąd przy następnej próbie instalacji programu Acrobat.

 1. Zakończ wszystkie aplikacje.
 2. Odinstalowywanie programu Acrobat.
 3. Wyszukaj i usuń pliki tymczasowe .tmp na komputerze.
 4. Usuń następujące elementy, jeśli występują, z folderu Documents and Settings/[profil użytkownika]/Local Settings/Temp:
 • Foldery: _istmp[x].dir
 • Pliki:

  _ins[x]._mp

  _inst32i.ex_

  _inz[x]._mp

  _isdel.exe

  _istmp[x].dir

  _setup.dll

  _setup.lib

  _wutl[x].dll

  ~ins[x].~mp

  gdzie [x] oznacza dowolną liczbę
7. Zainstaluj aplikację Acrobat na innym dysku twardym.

Problemy z dyskiem twardym mogą uniemożliwić prawidłową instalację programu Acrobat. Instalując program Acrobat na innym dysku twardym, można sprawdzić, czy oryginalny dysk twardy uniemożliwia instalację.

8. Napraw dyski twarde i przeprowadź ich defragmentację, a następnie zainstaluj program Acrobat.

Problemy z instalacją mogą wystąpić, jeśli dysk twardy zawiera uszkodzone sektory lub pofragmentowane pliki. Napraw dyski twarde i przeprowadź ich defragmentację, korzystając z narzędzia do sprawdzania błędów oraz narzędzia Defragmentator dysków w systemie Windows. Można również użyć narzędzia do dysków innej firmy, np. Symantec Norton Utilities. Należy uruchomić te programy narzędziowe na każdym dysku twardym lub partycji. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w pomocy systemu Windows lub dokumentacji dołączonej do narzędzia.

Po naprawieniu dysków twardych i przeprowadzeniu ich defragmentacji, zainstaluj program Acrobat w trybie uproszczonym. (Instrukcje zawarto w zadaniu 6 w części Rozwiązywanie problemów dla początkujących.)

Uwaga: upewnij się, że narzędzie do dysków naprawi wszystkie wykryte błędy. W przypadku defragmentacji dysku zawierającego błędy może dojść do utraty danych. Jeśli narzędzie wykryje błędy, których nie może usunąć, skontaktuj się z producentem komputera i skorzystaj z pomocy.

9. Sprawdź, czy w systemie nie ma wirusów.

Wirusy w systemie mogą powodować nieprawidłowe działanie i uniemożliwiać instalację programu Acrobat. Do sprawdzania, czy w systemie nie ma wirusów, używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego, np. McAfee VirusScan. Upewnij się, czy używane oprogramowanie antywirusowe zawiera najnowsze definicje wirusów. Chociaż infekcje wirusowe zdarzają się rzadko, mogą powodować nietypowe działanie systemu, w tym błędy systemu. Regularne uruchamianie oprogramowania do wykrywania wirusów zapobiega uszkodzeniu przez wirusy oprogramowania zainstalowanego w systemie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania antywirusowego.

10. Przeprowadź instalację niestandardową składników programu Acrobat.

Poszczególne składniki mogą powodować nieprawidłową instalację programu Acrobat. Instalowanie składników oddzielnie umożliwia wyodrębnienie składnika, który powoduje problem.

Aby przeprowadzić niestandardową instalację składników programu Acrobat:

 1. Uruchom instalator programu Acrobat.
 2. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Instalacja Adobe Acrobat 9.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeczytać wprowadzenie, wybrać język oraz zaakceptować umowę licencyjną.
 4. Wprowadź swoje imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalne) oraz numer seryjny programu. Kliknij Dalej.
 5. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Informacje dotyczące instalacji i integracji modułu PDFMaker.
 6. Wybierz opcję Instalacja niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Zapisywanie instalatora w pamięci podręcznej.
 8. Anuluj zaznaczenie wszystkich składników, aby zainstalować podstawowe funkcje programu Acrobat, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Po zainstalowaniu podstawowych funkcji uruchom instalator programu Acrobat i wybierz opcję Zmień. Następnie wybierz żądany składnik.
 10. Kliknij opcję Aktualizuj, aby rozpocząć instalację składnika, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
 11. Powtórz kroki 9–11, aby zainstalować wszystkie pozostałe składniki.

Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych

Jeśli zadania opisane powyżej nie przyniosły rozwiązania problemu, może występować konflikt sprzętu z programem Acrobat. Spróbuj zainstalować program Acrobat na innym komputerze, aby określić, czy problem występuje tylko na Twoim komputerze. Jeśli tak, skontaktuj się z producentem komputera. Jeśli problem występuje na innych komputerach, skontaktuj się z działem obsługi firmy Adobe, aby otrzymać nową płytę DVD.

Nadal potrzebujesz pomocy?

1. Odwiedź fora.

Dowiedz się, czy inni użytkownicy również doświadczają podobnych problemów z pobieraniem i instalacją, odwiedzając fora pod adresem http://www.adobe.com/pl/support/forums/main.html lub Forum dotyczące wdrażania i instalacji w witrynie AcrobatUsers.com. Opisz swój problem na forum, aby uzyskać możliwość interaktywnego rozwiązania problemu. Pisząc na forum, podaj również informacje na temat używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji produktu.

2. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

Porozmawiaj na czacie ze specjalistą ds. obsługi klienta, jeśli przycisk czatu jest wyświetlany w prawym górnym rogu lub skorzystaj z innych zasobów pomocy. Przygotuj numer seryjny. Jeśli nie możesz znaleźć numeru seryjnego, zapoznaj się z tematem Znajdowanie numeru seryjnego (tn_15290).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?