Błąd dostawcy usługi kryptograficznej Windows | Klucz nie istnieje, kod błędu 2148073485

Błąd dostawcy usługi krytograficznej

Podczas podpisywania dokumentów PDF w programie Acrobat lub Acrobat Reader, pojawia się następujący komunikat o błędzie:

„Błąd dostawcy usługi kryptograficznej Windows: Klucz nie istnieje. Kod błędu: 2148073485”

Kontekst: SHA256 był domyślnym algorytmem funkcji skrótu w programie Acrobat od wersji 9.1. Jednak w poprzednich edycjach, jeśli urządzenie autoryzujące (np. karta elektroniczna lub token USB) albo jego sterownik nie wspierały SHA256 lub nowszego algorytmu, program Acrobat lub Reader bez informowania użytkownika stosował starszy algorytm SHA1 podczas tworzenia podpisu w celu uniknięcia błędu.

Co zmieniło się w programach Acrobat Reader (15.016.20039): W przypadku programów Acrobat i Acrobat Reader w wersji 15.016.20039, firma Adobe wymusza stosowanie wymaganego algorytmu funkcji skrótu. Ze względu na duży nacisk klientów na zgodność programów z regulacjami i wymaganiami branżowymi firma Adobe usunęła funkcję stosowania starszego algorytmu bez informowania użytkownika. Z tego powodu, jeśli wymagany algorytm funkcji skrótu nie jest obsługiwany, skutkuje błędem w procesie umieszczania podpisu i komunikatem o błędzie.

Rozwiązanie: sprawdź dostępność zaktualizowanego sterownika

Należy skontaktować się z producentem urządzenia autoryzacyjnego, lub odpowiedniego sterownika, w celu pobrania jego najnowszej wersji, co może rozwiązać problem.

Jeśli wymagany algorytm funkcji skrótu nie jest wspierany przez urządzenie autoryzacyjne, wtedy rozwiązaniem jest ustawienie w kluczu rejestru aSignHash wartości SHA1w sposób opisany na tej stronie. Jednak rozwiązanie to nie jest rekomendowane, ponieważ ustawia ono algorytm SHA1 jako domyślny algorytm funkcji skrótu dla wszystkich podpisów, co jest powszechnie uważane za niewystarczające zabezpieczenie. Z tego względu firma Adobe zdecydowanie zaleca użycie nowszego urządzenia, lub pobranie nowszych sterowników które wspierają algorytm SHA256 lub nowszy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?