Utwórz adres URL, by otworzyć plik PDF na określonej stronie

Strony HTML mogą zawierać łącza, które otwierają pliki PDF w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem wtyczki do produktu Adobe Acrobat (Adobe Acrobat Professional lub Standard, Adobe Acrobat 3D lub Adobe Reader), którą instaluje się w obsługiwanych wersjach przeglądarek Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer lub Safari (system Mac OS).

Po otworzeniu pliku PDF w przeglądarce internetowej domyślnie wyświetli się pierwsza strona pliku PDF. Po dodaniu tekstu do łącza HTML plik PDF może po otwarciu przeskakiwać do określonej stront lub wybranego miejsca docelowego. Aby skorzystać z którejś z tych dwóch metod, wykonaj następujące czynności:

Otwórz plik PDF na określonej stronie

Aby łącze HTML prowadziło do określonej strony w pliku PDF, dodaj na końcu adresu URL łącza #strona=[numer strony]

Na przykład ten znacznik HTML otwiera stronę 4 pliku PDF o nazwie myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Uwaga: Jeśli wykorzystasz w łączu lokalizację na serwerze UNC (\\nazwaserwera\folder), ustaw łącze tak, by otwierało się w wybranym miejscu docelowym, stosując procedurę opisaną w poniższej części. Jeśli korzystasz z adresów URL zawierających adresy lokalnego dysku twardego (c:\folder\), nie możesz utworzyć łącza prowadzącego do numerów stron ani do określonych miejsc docelowych. W przypadku produktów Adobe Acrobat 7.0 łącze do numeru strony działa tylko wtedy, gdy korzysta się z lokalizacji HTTP lub HTTPS. Lokalizacje na serwerze UNC będą działać tylko wtedy, gdy korzysta się z metody określonych miejsc docelowych opisanej w poniższej części niniejszego dokumentu.

Otwórz plik PDF w określonym miejscu docelowym

Miejsce docelowe jest to miejsce, do którego odwołuje się pewne łącze. Nazwy miejsc docelowych są wyświetlane w karcie Miejsca docelowe. Miejsca docelowe umożliwiają definiowanie ścieżek nawigacyjnych łączących różne dokumenty Adobe PDF. Wynika to z faktu, że łącza prowadzące do miejsc docelowych—w odróżnieniu do łączy do stron—nie są wrażliwe na usuwanie stron w dokumencie docelowym.

Aby wybrać miejsce docelowe w programie Acrobat 7.0 (Professional lub Standard):

1. Dostosuj Powiększenie i lokalizację strony do sposobu, w jaki ma być wyświetlana na ekranie.

2. Wybierz polecenie Widok > Karty nawigacyjne > Miejsca docelowe, aby otworzyć kartę Miejsca docelowe.

3. Na karcie Miejsca docelowe wybierz polecenie Opcje > Nowe miejsce docelowe.

4. Nadaj miejscu docelowemu nazwę.

5. Utwórz łącze HTML, które prowadzi do tego miejsca docelowego, dodając na końcu adresu URL łącza #[nazwa miejsca docelowego].

Na przykład ten znacznik HTML otwiera miejsce docelowe o nazwie „glossary (słownik)” w pliku PDF o nazwie myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto