Pakiety czcionek Acrobat Document Cloud na komputery Macintosh

Wszystkie produkty w rodzinie Acrobat Document Cloud należą do jednej ze ścieżek: Trwałej lub Klasycznej. Ponieważ dla każdej ścieżki istnieją różne pakiety czcionek, ważne jest, aby przed ich pobraniem i instalacją wiedzieć, do której ścieżki należy posiadany produkt.

Większość użytkowników końcowych, którzy instalują własny produkt, mają produkt należący do ścieżki trwałej. Aby sprawdzić ścieżkę i pobrać prawidłowy pakiet czcionek, należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz opcje Adobe Reader > Informacje.

  2. Spójrz na nazwę ścieżki i/lub numer wersji. Ósma i dziewiąta cyfra oznaczają ścieżkę:

    • 20: Ścieżka trwała. Na przykład: 2017.009.20044
    • 30: Ścieżka klasyczna (wieczysta). Na przykład: 2015.006.30123
    • Classic 2017: Acrobat 2017 (ścieżka klasyczna). Na przykład: 2017.008.30051
Należy pamiętać, że nazwa „Wieczysta” została zmieniona na „Klasyczna”, dlatego po pierwszej aktualizacji wyświetlane jest określenie „Klasyczna”.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online