Problem: Wyłączenie usług Adobe Acrobat Document Services w Kreatorze dostosowywania Adobe powoduje brak wyświetlania się komunikatu logowanie / wylogowanie na odpowiednich komputerach

Jeśli wyłączyłeś usługi Adobe Acrobat Document Services w Kreatorze dostosowywania Adobe, a następnie uruchomiłeś aplikację, użytkownicy nie zobaczą komunikatu o logowanie się/ wylogowanie na odpowiednich urządzeniach w ramach aplikacji. Komunikat logowania się / wylogowania nie pojawia się w programie Acrobat. 

Wypróbuj poniższe rozwiązanie, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie: zmodyfikuj wpis rejestru dla klucza cServices

Uwaga:

Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Adobe nie oferuje pomocy dotyczącej edycji rejestru, który zawiera informacje mające znaczenie dla prawidłowego działania systemu i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

  1. Zamknij aplikację Acrobat, jeśli jest otwarta.

  2. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno polecenia Uruchom.

  3. Enter regeditw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W Edytorze rejestru przejdź do następującej lokalizacji:

    "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(Product Name)\(Version)\FeatureLockdown\cServices"

    Zmień wartość parametru cServices z 1 na 0.

  5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom program Acrobat.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online