Firma Adobe dołącza rozszerzenie Acrobat dla przeglądarki Chrome do programu Adobe Acrobat Reader DC, co ułatwia otwieranie plików PDF w programie Reader podczas korzystania z Internetu. Zainstalowane i włączone rozszerzenie oferuje następujące możliwości:

 • Otwieranie plików PDF w aplikacji Acrobat Reader na komputerze.
 • Jednolita, niezawodna obsługa wyświetlania plików PDF.
 • Dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych do dodawania komentarzy, wypełniania formularzy i podpisywania plików PDF.

Uwaga:

Rozszerzenie to można łatwo wyłączyć w dowolnym momencie. Rozszerzenie nie odczytuje zawartości plików PDF ani żadnych odwiedzanych witryn.

Instalacja rozszerzenia Acrobat Reader Chrome

Rozszerzenie nie jest automatycznie instalowane z programem Acrobat Reader. Jeśli program Acrobat Reader jest domyślnie używany do otwierania plików PDF na komputerze, po uruchomieniu tego programu zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie rozszerzenia. Po zainstalowaniu rozszerzenia należy je aktywować, zanim będzie gotowe do pracy.

Etapy instalowania i włączania rozszerzenia Acrobat Reader Chrome:

 1. Jeśli program Acrobat Reader jest domyślnie używany do otwierania plików PDF na komputerze, po uruchomieniu tego programu zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie rozszerzenia.

  Monit o instalację rozszerzenia Chrome
  Instalacja monitu rozszerzenia Chrome na wypadek aktualizacji programu Acrobat Reader

  Monit o instalację rozszerzenia Chrome
  Instalacja monitu rozszerzenia Chrome na wypadek nowej instalacji programu Acrobat Reader


 2. Kliknij przycisk Kontynuuj lub Dalej. Rozszerzenie zostanie zainstalowane i dodane do przeglądarki Chrome.

 3. Otwórz przeglądarkę Google Chrome. Zostanie wyświetlony monit zgodny z monitem widocznym na poniższym zrzucie ekranu. Kliknij przycisk Włącz rozszerzenie.

  Włącz rozszerzenie

Używanie opcji „Otwórz w programie Acrobat Reader” dla plików PDF otwieranych w przeglądarce Chrome

Po otwarciu pliku PDF w przeglądarce Chrome w prawym górnym narożniku okna jest wyświetlany monit programu Adobe Acrobat. Kliknij przycisk Otwórz w programie Acrobat Reader.

Otwieranie pliku z przeglądarki Chrome w programie Acrobat Reader

Wyłączanie rozszerzenia dla przeglądarki Chrome

 1. Kliknij rozszerzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zarządzaj rozszerzeniami.

  Zarządzanie rozszerzeniami
 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włączone.

  Usuwanie zaznaczenia pola wyboru Włączone

Rezygnacja z programu Product Improvement Program

 1. Kliknij rozszerzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zarządzaj rozszerzeniami.

  Zarządzanie rozszerzeniami
 2. Kliknij pozycję Opcje w obszarze Adobe Acrobat.

  Opcje
 3. Wyczyść pole wyboru i kliknij opcję Zapisz.

  Usuwanie zaznaczenia pola wyboru Włączone

Usuwanie rozszerzenia Chrome

 1. Kliknij rozszerzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń z Chrome.

  Usuwanie rozszerzenia
 2. W oknie z monitem o potwierdzenie usunięcia kliknij opcję Usuń.

  Potwierdzenie usunięcia

Wyłączenie funkcji blokowania w celu wyłączenia opcji pierwszego uruchamiania aplikacji dla nowych użytkowników rozszerzenia Chrome

Aby nie wyświetlać opcji pierwszego uruchamiania aplikacji dla nowych użytkowników rozszerzenia Chrome, użyj funkcji blokady w celuwyłączeniatych funkcji.

Wartość rejestru: „ENABLE_CHROMEEXT” do dodania w drzewie HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\Installer

Typ danych Boolowski: wartość DWORD > REG_SZ
Domyślnie Puste

Wersja #

DC
Ścieżka HKLM HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\Installer
Podsumowanie Określa, czy opcje pierwszego uruchamiania aplikacji dla nowych użytkowników rozszerzenia Chrome są włączone czy wyłączone
Szczegóły

Możliwe wartości:

 • 0 lub 1: Zablokuj opcje pierwszego uruchamiania aplikacji dla nowych użytkowników.

Domyślnie jeśli ten klucz nie jest wprowadzony, użytkownicy zobaczą wprowadzenie do aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online