Problem

Po instalacji wersji 10.1.2 plik PDF jest wyświetlany w przeglądarce Internet Explorer jako pusta strona. Problemy z wyświetlaniem mogą mieć kilka przyczyn. W tym artykule opisano tylko konkretny problem z wersją 10.1.2. Bezpłatna aktualizacja do wersji 10.1.3 dla programów Acrobat X i Reader naprawia ten błąd.

Rozwiązania dla użytkownika końcowego (po stronie klienta)

Rozwiązanie 1: aktualizacja programu Acrobat lub Reader do wersji 10.1.3

Aktualizacja 10.1.3 dla programu Acrobat X i Reader rozwiązuje ten problem. Można ją zainstalować automatycznie w ramach programu Acrobat X lub Reader.

 1. Uruchom program Acrobat lub Reader.

 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

  Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje

  Program Acrobat lub Reader automatycznie instaluje aktualizację.

Jeśli wolisz, możesz pobrać i zainstalować aktualizację samodzielnie. Kliknij odpowiednie łącze poniżej i znajdź aktualizację 10.1.3.

Aktualizacje programu Reader (dla systemu Windows)

Aktualizacje programu Reader (dla systemu Macintosh)

Aktualizacje programu Acrobat (dla systemu Windows)

Aktualizacje programu Acrobat (dla systemu Macintosh)

Rozwiązanie 2: (niewymagane w przypadku aktualizacji programu Acrobat lub Reader do wersji 10.1.3)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Pobierz i otwórz plik PDF w samodzielnym produkcie. Działa zawsze.
 • Odśwież plik PDF (naciśnij F5). Działa czasami.
 • Zainstaluj ponownie program 10.1.1. Działa zawsze.
 • Zainstaluj poprawkę dla produktów 10.1.2 w następujący sposób:
 1. Zaloguj się na komputerze jako administrator.
 2. Zamknij program Acrobat i/lub Reader.
 3. Wyodrębnij (rozpakuj) pobrany plik w dowolnej lokalizacji.
 4. Kliknij dwukrotnie rozpakowany plik EXE, aby go uruchomić.

 5. Ponownie uruchom komputer. 

Uwaga: uruchom poprawkę w trybie dyskretnym, dodając znacznik -silent w linii poleceń. Otwórz wiersz poleceń „Jako administrator”, aby uniknąć wyświetlania okna dialogowego UAC. Na przykład: <ścieżka do poprawki> -silent. Tryb dyskretny powoduje, że wszelkie okna dialogowe, komunikaty o błędach i pomyślnej instalacji nie będą wyświetlane. Poprawka powoduje dodanie pliku logu do %temp%\AcroPatchApplication1012.log. 

Rozwiązania dla administratorów IT (po stronie serwera)

Te rozwiązania są zaprojektowane, aby pomóc działom IT rozwiązać problemy z wyświetlaniem plików PDF w sieci w przypadku relacji B2C. W takiej sytuacji użytkownicy końcowi (zazwyczaj klienci) znajdują się poza siecią zarządzaną przez organizację IT (w której nie można wykonać opisanych powyżej rozwiązań po stronie klienta).

Problemy z wyświetlaniem mogą mieć kilka przyczyn. Poniższe obejścia problemów odnoszą się tylko do wersji 10.1.2. Mają zastosowanie w przypadkach, gdy plik nie jest wyświetlany, ponieważ produkt nie może określić długości pliku PDF na podstawie informacji zawartych w nagłówku HTTP.

Możliwe obejścia problemu:

 • W przypadku plików zip usuń wartość accept-ranges z nagłówka HTTP. Ta metoda nie powinna wpływać na żadne strony ani ruch na nich. Wady: brak.
 • Niepakowanie plików PDF programem ZIP i zwrócenie wartości content-length w nagłówku odpowiedzi HTTP. Na przykład: na serwerze Apache: \.(?:gif|jpe?g|png|pdf)$ no-gzip. Wady: może zwiększać ruch na serwerze sieciowym i czasem uwzględnia zmianę kodu CGI.

Dodatkowe informacje

Ten problem jest również omawiany na następujących forach:

http://forums.adobe.com/thread/948331?tstart=0

http://forums.adobe.com/thread/948648?tstart=0 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online