Problem

Scenariusz: program Acrobat Reader DC został zainstalowany na komputerze razem z jedną z następujących aplikacji:

 • W programie Acrobat Pro DC (do wersji QFE 1 ze stycznia)
 • W programie Acrobat Classic 2015
 • W programie Acrobat 11.x

W przypadku odinstalowania programu Acrobat Reader DC rozszerzenie programu Adobe Acrobat jest także usuwane z przeglądarki Google Chrome.

Dotyczy to użytkownika, jeżeli wykonał jedną z poniższych czynności, a następnie odinstalowuje program Acrobat Reader DC: 

 • Włączył rozszerzenie Chrome w wersji ze stycznia 2017 r., a następnie zastosował poprawkę QFE2 bez żadnych parametrów (scenariusz domyślny).
 • Pobrał program Acrobat Reader DC ze strony pobierania programu Reader , wyraził zgodę na zainstalowanie rozszerzenia Chrome i ma program Acrobat Pro (DC/Classic 2015/11.x).
 • Podczas wdrażania włączył na poziomie przedsiębiorstwa rozszerzenie Chrome za pomocą wpisu rejestru ENABLE_CHROMEEXT=1.

Rozwiązanie

Uruchom instalator programu Acrobat w trybie naprawiania, aby dodać rozszerzenie Adobe Acrobat do przeglądarki Google Chrome.

Kroki:

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Windows: przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij klawisz R na klawiaturze. W oknie dialogowym Uruchamianie wprowadź panel sterowania w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK

 2. W oknie Panel sterowania kliknij aplet Programy i funkcje.

 3. Wybierz z listy program Acrobat, a następnie kliknij przycisk Zmień lub Modyfikuj.

  Zmiana lub naprawa instalacji programu Acrobat
 4. W oknie dialogowym konserwacji aplikacji kliknij przycisk Dalej.

  Okno dialogowe konserwacji aplikacji Acrobat
 5. Wybierz opcję Napraw, a następnie kliknij przycisk Dalej

  Naprawa instalacji programu Acrobat
 6. W oknie dialogowym Gotowe do naprawienia programu kliknij przycisk Aktualizuj. Po ukończeniu naprawy kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe.

 7. Otwórz przeglądarkę Google Chrome. Zostanie wyświetlony monit zgodny z monitem widocznym na poniższym zrzucie ekranu. Kliknij przycisk Włącz rozszerzenie.

  Włącz rozszerzenie

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online