Zaskoczenie?

Ta strona może być wyświetlana po kliknięciu przycisku Pomoc w oknie ostrzeżenia o zabezpieczeniach. Ostrzeżenia o zabezpieczeniach w plikach PDF mają różne formy. Trzy z nich zostały przedstawione poniżej.

Ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Co oznacza takie ostrzeżenie?

Ostrzeżenie nie zawsze oznacza, że strona lub witryna jest szkodliwa. Niektóre akcje powodują automatyczne wyświetlenie ostrzeżenia. Podobnie do czujników dymu, programy Adobe Reader i Acrobat umożliwiają wykrywanie tylko potencjalnych zagrożeń. Ich komunikaty nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, czy strona lub witryna rzeczywiście zawiera niebezpieczną zawartość.

Próba otwarcia witryny jest najczęstszą przyczyną wyświetlenia ostrzeżenia. Chociaż większość witryn jest bezpieczna, ostrzeżenie pozwala sprawdzić adres URL (adresu sieci web) i upewnić się, czy rzeczywiście wskazuje oczekiwaną witrynę.

Co należy zrobić?

Jeśli znasz i ufasz nadawcy

Jeśli znasz stronę, np. jest to witryna banku lub szkoły, możesz prawdopodobnie mieć pewność, że strona jest bezpieczna. W przypadku zaufanych stron kliknij przycisk Opcje, Zezwalaj lub Odtwórz. (Przyciski mogą się różnić w zależności od ostrzeżenia. Jeśli nie ma żadnego z tych przycisków, zobacz część „Nie ma przycisku Opcje, Zezwalaj lub Odtwórz?”).

Jeśli nie znasz lub nie ufasz nadawcy

Jeśli nie znasz twórcy strony lub nie znasz jej pochodzenia, podejmij decyzję, czy zaufać stronie lub łączu. W razie jakichkolwiek wątpliwości NIE klikaj przycisku Opcje, Zezwalaj ani Odtwórz. Program Acrobat lub Adobe Reader będzie nadal blokować podejrzaną zawartość lub czynności. Aby ukryć ostrzeżenie, kliknij przycisk Zamknij lub Anuluj. Jeśli ponownie klikniesz dowolną z zablokowanych zawartości, ostrzeżenie pojawi się ponownie.

Nie ma przycisku Opcje, Zezwalaj lub Odtwórz?

Wyświetlany jest tylko przycisk Pomoc

Jeśli w oknie ostrzeżenia nie ma przycisku Opcje, Zezwalaj ani Odtwórz (pokazane poniżej), zamknij stronę i otwórz ją ponownie. 


Brak przycisku Opcje w oknie ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Jeśli wciąż nie ma przycisku, oznacza to, że funkcja mogła zostać wyłączona przez administratora. Nie możesz ufać lub zezwolić na tę zawartość. Kliknij przycisk Zamknij lub Anuluj, aby ukryć to ostrzeżenie. Możesz wyświetlić stronę, ale nie możesz uzyskać dostępu do żadnej zablokowanej zawartości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Wyświetlane są przyciski Tak i Nie

Alert ustawień zabezpieczeń (pokazany poniżej) zawiera przyciski Tak i Nie. W programach Reader i Acrobat ustawienia zabezpieczeń są wykorzystywane do weryfikacji podpisów cyfrowych. Kliknij przycisk Tak, aby zaktualizować ustawienia zabezpieczeń. Zobacz artykuł Lista zaufanych zatwierdzona przez firmę Adobe (AATL), aby uzyskać więcej informacji.

Kliknij przycisk Tak, aby zaktualizować ustawienia zabezpieczeń.

Jakie czynności powodują wyświetlenie ostrzeżenia?

Tylko konkretne czynności lub typy zawartości powodują wyświetlenie ostrzeżenia. Często są to kliknięcie łącza lub czynności powodujące transfer lub uruchomienie programów, makro lub wirusów.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online