Ważność podpisu cyfrowego w programie Adobe Acrobat lub Acrobat Reader

Łańcuch certyfikatu cyfrowego składa się z listy certyfikatów rozpoczynających się od certyfikatu głównego wystawionego przez urząd certyfikacji i kończącego się certyfikatem jednostki końcowej (EE). W celu uwierzytelnienia certyfikat jednostki końcowej (EE), pośredni urząd certyfikacji (ICA) lub główny urząd certyfikacji musi należeć do listy zaufanych. Program Acrobat lub Acrobat Reader próbuje uwierzytelnić podpis, sprawdzając łańcuch certyfikatów.

Podpis cyfrowy jest ważny w programie Adobe Acrobat lub Acrobat Reader w wersji 21.007.20091 lub nowszej.

W wersji programu Acrobat lub Acrobat Reader z września 2021 roku (wersja 2021.007.20091 i nowsze) stan podpisu cyfrowego nie jest wyświetlany jako nieważny lub nieznany, gdy podczas przetwarzania łańcucha certyfikatów wystąpi wyjątek.

Aby przywrócić poprzednie zachowanie, w którym program Acrobat lub Acrobat Reader kończy przetwarzanie pozostałych łańcuchów i zwraca status podpisu jako nieważny lub nieznany, należy zmodyfikować klucz rejestru bADC4326651 lub wartość pliku plist i ustawić ją na w następującej lokalizacji:

 • Windows: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
 • macOS: /Volume/Users/[USERNAME]/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

Utwórz klucz rejestru bADC4326651 (Windows) lub plik plist (macOS) w programie Acrobat lub Acrobat Reader w wersji 21.007.20091 i 21.007.20048.

Można utworzyć klucz rejestru bADC4326651 w systemie Windows lub odpowiedni klucz w pliku plist w systemie macOS i wybrać, czy program Acrobat lub Acrobat Reader ma wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem, gdy wystąpi wyjątek podczas weryfikowania łańcucha certyfikatów, czy też zaufać certyfikatowi i nie wyświetlać żadnego błędu.

W systemie Windows

 1. Zamknij aplikację Acrobat lub Acrobat Reader.

 2. Otwórz edytor rejestru – przejdź do funkcji Uruchom (Menu Windows + R), wpisz regedit.exe w polu Otwórz i kliknij przycisk OK.

 3. W edytorze rejestru, w zależności od zainstalowanej wersji produktu, przejdź do lokalizacji zależnej od wersji wymienionej poniżej i zmodyfikuj lub utwórz klucz DWORD (32-bitowy) bADC4326651 w lokalizacji:

  • Lokalizacja programu Acrobat:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  • Lokalizacja programu Acrobat Reader:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  Uwaga:
  • Jeśli wartość bADC4326651 = 0, program Acrobat lub Acrobat Reader zaufa stanowi podpisu, nawet jeśli wystąpi wyjątek, i nie jest wyświetlany żaden błąd.
  • Jeśli wartość bADC4326651 = 1, program Acrobat lub Acrobat Reader zwraca stan podpisu jako nieważny lub nieznany.
  klucz rejestru bADC4326651

 4. Zamknij edytor rejestru.

W systemie macOS

 1. Zamknij aplikację Acrobat lub Acrobat Reader.

 2. Przejdź do folderu /Volume/Users/[NAZWA UŻYTKOWNIKA]/Library/Preferences/.

 3. Otwórz plik com.adobe.Acrobat.Pro.plist w dowolnym edytorze plików plist.

 4. Dodaj lub zmodyfikuj wpis ADC4326651 w pliku com.adobe.Acrobat.Pro.plist:

  • Jeśli wartość ADC4326651 = 0, program Acrobat lub Acrobat Reader zaufa stanowi podpisu, nawet jeśli wystąpi wyjątek, i nie jest wyświetlany żaden błąd.
  • Jeśli wartość ADC4326651 = 1, program Acrobat lub Acrobat Reader zwraca stan podpisu jako nieważny lub nieznany.
  preferencja pliku plist

 5. Zamknij plik plist.

Podpis cyfrowy w programie Adobe Acrobat lub Acrobat Reader w wersji 21.005.20048 lub starszej jest nieważny

Gdy podczas przetwarzania łańcucha certyfikatu wystąpi wyjątek, program Acrobat lub Acrobat Reader zamyka pozostałe łańcuchy i zwraca stan podpisu jako nieważny lub nieznany.

Błąd nieprawidłowego certyfikatu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?