Konfiguracja programu SharePoint | Acrobat X, Reader X

Ten dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych. Administratorzy i pracownicy działu IT potrzebujący szczegółowych informacji o konfiguracji serwera i klienta powinni zapoznać się z dokumentem Enterprise Administration Guide.

Funkcja integracji programu SharePoint umożliwia zarejestrowanie lub wyrejestrowanie plików PDF w programie Acrobat X or Reader X. Jeśli administrator włączył integrację SharePoint, wystarczy kliknąć odnośnik do tego pliku w interfejsie użytkownika SharePoint, a otworzy się program Acrobat X lub Reader X. Jeśli wybierzesz opcję Tak, interfejs użytkownika przeglądarki SharePoint wyświetli informację o tym, że użytkownik wyewidencjonował plik PDF.

Po wyrejestrowaniu pliku interfejs użytkownika programu Reader/Acrobat udostępnia dodatkowe opcje umożliwiające pracę z tym plikiem PDF. Do programu Acrobat/Reader dodawane jest menu Plik > Serwer SharePoint. Z poziomu programu Acrobat lub Reader można rejestrować, odrzucać wyrejestrowanie i przygotować właściwości dokumentu dla pliku PDF.

Zmiany w porównaniu z wersją 10.1

W wersji 10.1 wprowadzono następujące zmiany: 

  • Funkcja wyrejestrowania z usługi SharePoint może zostać wyłączona za pośrednictwem ustawienia rejestru.
  • Uproszczono obieg pracy dla podpisów cyfrowych: 
    • Plik jest zapisywany bezpośrednio na serwerze SharePoint, z którego wyrejestrowano już plik PDF. 
    • Użytkownik jest proszony o wyrejestrowanie pliku PDF, jeśli NIE zrobiono tego jeszcze. 

Szczegółowe informacje o konfiguracji serwera i klienta zawiera dokument Enterprise Administration Guide.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto