Problem: Wolny druk programu Acrobat Reader DC

Problem: W przypadku niektórych plików program Acrobat Reader DC drukuje powoli ze sterownikami PCL6.

Rozwiązanie: Dodaj lub zmodyfikuj wpis rejestru

Aby rozwiązać ten problem, dodaj lub zmodyfikuj wpis rejestru zgodnie z sugestiami podanymi poniżej.

Uwaga:

Poniższe rozwiązania uwzględniają wprowadzanie zmian w rejestrze systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru, który zawiera niezbędne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania na komputerze. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1.  Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno polecenia Uruchom.

 2. W otwartym polu wprowadź regedit, a następnie kliknij OK.

 3. W Edytorze rejestru przejdź do następującej lokalizacji:

  • Na komputerze 32-bitowym: HKLM \\ SOFTWARE \\ Adobe \\ Acrobat Reader \\ DC \\ FeatureState
  • Na komputerze 64-bitowym: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Jeśli nie ma tam jeszcze funkcji FeatureState, utwórz ją jako nowy klucz.

 4. Wewnątrz funkcji FeatureState, utwórz nowy DWORD i zmień jego nazwę na 4033257.

 5. Przypisz wartość 0 do klucza 4033257.

 6.  Zamknij Edytor rejestru systemu.

Problem został rozwiązany. Spróbuj wydrukować dokument za pomocą programu Acrobat Reader DC na dowolnej drukarce posiadającej sterownik PCL6 i sprawdź.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online