Problem

W przypadku tworzenia dokumentu za pomocą programu Microsoft Excel 2007, a następnie przekształcenia go w plik PDF, tekst w komórkach zostaje odcięty. Układ dokumentu może też różnić się od układu pliku utworzonego oryginalnie w programie Excel i podziały stron mogą znajdować się w niewłaściwych miejscach.

Przyczyna

Firma Microsoft wykryła błąd w programie Microsoft Excel polegający na tym, że tekst w arkuszu kalkulacyjnym Excel nie jest drukowany z zachowaniem odpowiedniej jakości wydruku, jeśli używane parametry drukowania nie są parametrami ustawionymi w programie Excel.

Rozwiązanie

Rozwiązanie: Skonfiguruj ustawienia DPI w programie Excel, aby dopasować je do ustawień DPI pliku PDF.

 1. W programie Excel 2007 kliknij kartę Układ strony.
 2. W grupie Ustawienia strony kliknij moduł uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.
 3. Na liście Jakość wydruku kliknij opcję 600 dpi dla standardowych danych wyjściowych. Lub kliknij opcję 300 dpi dla minimalnych danych wyjściowych.

  Uwaga: Ustawienia dpi są dostępne w zależności od funkcjonalności używanej drukarki.
 4. Zapisz skoroszyt programu Excel 2007 jako plik PDF. W tym celu kliknij opcję PDF w oknie dialogowym Zapisz jako.

  Uwaga: Wyświetlane są następujące dwie opcje dla danych wyjściowych:
  • Standardowe (publikowanie w trybie online oraz drukowanie): używa 600 dpi dla danych wyjściowych.
  • Rozmiar minimalny (publikowanie w trybie online): używa 300 dpi dla danych wyjściowych.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli w kroku 3 została kliknięta opcja 600 dpi, kliknij opcję Standardowe (publikowanie w trybie online i drukowanie).
  • Jeśli w kroku 3 została kliknięta opcja 300 dpi, kliknij opcję Rozmiar minimalny (publikowanie w trybie online).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online