Pola obrazu

Tworzenie formularzy: począwszy od wersji ze stycznia 2017 r. programu Acrobat narzędzie Przygotowanie formularzy obsługuje dodawanie pól obrazów jednym kliknięciem. Nie jest to nowy typ pola, lecz typ pola przycisku ze wstępnie osadzonym kodem JavaScript, dzięki czemu przycisk zachowuje się jak pole obrazu. Do tego celu używana jest istniejąca funkcja JavaScript event.target.buttonImportIcon().

Do nazw pól obrazów utworzonych przy użyciu tej metody jest dodawany sufiks _af_image, który wskazuje, że dane pole jest polem obrazu.

Pole obrazu

Wypełnianie formularzy: funkcja JavaScript event.target.buttonImportIcon() obsługuje teraz typy plików obrazów (jpg, png, gif i tiff) w programie Reader. Takie pliki obrazów można również importować w programie Reader. Należy pamiętać, że nie dotyczy to tylko nowego pola obrazu. Dotyczy to również istniejących formularzy zawierających pola, które korzystają z funkcji event.target.buttonImportIcon().

Importowanie/eksportowanie: pole obrazu nie obsługuje importowania ani eksportowania danych. 

Pola dat

Tworzenie formularzy: od wersji ze stycznia 2017 r. narzędzie Przygotowanie formularzy oprócz pól obrazów obsługuje również dodawanie pól dat jednym kliknięciem. To również nie jest nowy typ pola, lecz pole tekstowe z formatem ustawionym na wartość Data.

Do nazw pól dat utworzonych przy użyciu tej metody jest dodawany sufiks _af_date, który wskazuje, że dane pole jest polem daty.

Pole daty

Wypełnianie formularzy: w wersjach ze stycznia 2017 r. programów Acrobat i Reader dodano obsługę selektora dat w polach dat. Nie dotyczy to tylko nowego pola daty. Jeśli istniejący formularz zawiera pole tekstowe z formatem ustawionym jako „Data”, po uaktywnieniu tego pola pojawi się ikona selektora daty ze strzałką. Kliknięcie tej ikony spowoduje otwarcie selektora daty. Wybrana data zostanie sformatowana zgodnie z oczekiwaniami autora i wprowadzona w tym polu. 

Selektor daty

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online