Wymagania systemowe

Programy Acrobat X i Adobe Reader X obsługują wyświetlanie plików PDF w przeglądarce Safari w systemie Mac OS X. Programy Acrobat X i Reader X nie obsługują innych przeglądarek, takich jak Firefox czy Opera. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach systemowych, kliknij poniższe łącza dla swojego produktu: Acrobat X Pro, Acrobat X Standard, Adobe Reader X.

Program Adobe PDFViewer dla systemu Mac OS X ma następujące wymagania systemowe:

  • Safari 4 dla systemu Mac OS X 10.5.8 i Mac OS X 10.6.4
  • Safari 5 dla systemu Mac OS 10.6.4
  • Programy Acrobat i Reader dostępne za pośrednictwem wtyczki Safari AdobePDFViewer są 32-/64-bitowe (64-bitowe są dostępne w przeglądarce Safari 10.6)

Uwaga: Jeśli nie zainstalowano programu Acrobat lub Reader bądź wtyczki PDFViewer, wówczas przeglądarka Safari wyświetla pliki PDF przy użyciu wbudowanej obsługi plików PDF w systemie Mac OS X. Obsługa wielu obiegów pracy Adobe PDF (np. funkcja Współpraca lub wiele funkcji formularzy i zabezpieczeń) jest niedostępna.

Konfiguracja programu Adobe w celu wyświetlania plików PDF w przeglądarce Safari

Wtyczka AdobePDFViewer służy do wyświetlania plików PDF w przeglądarce Safari przy użyciu programów Acrobat i Reader. Ta wtyczka jest instalowana w ramach instalacji programu Acrobat X lub Reader X. Lokalizacja wtyczki:

 /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin

Znane problemy

Opcja Preferencje programu Reader > Internet > Wyświetlanie dokumentu PDF w przeglądarce jest zawsze wyszarzona

  • Aby wyłączyć integrację z przeglądarką Safari, usuń plik AdobePDFViewer.plugin z katalogu /Library/Internet Plug-ins
  • Aby ponownie włączyć integrację z przeglądarką Safari, uruchom ponownie instalator i przeinstaluj program. Uruchom instalator programu Acrobat/Reader X na oryginalnym nośniku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu ukończenia instalacji.

Odinstalowanie starszej wersji programu Acrobat lub Reader po zainstalowaniu programu Acrobat X lub Reader X powoduje usunięcie wtyczki AdobePDFViewer

Jeśli program Acrobat X lub Reader X został zainstalowany wraz ze starszą wersją programu Acrobat lub Reader, usunięcie starszej wersji powoduje usunięcie wtyczki AdobePDFViewer.

Aby ponownie włączyć integrację z przeglądarką Safari, uruchom ponownie instalator i przeinstaluj program. Uruchom instalator programu Acrobat/Reader X na oryginalnym nośniku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu ukończenia instalacji.

Starsze wersje wtyczki AdobePDFViewer mogą nadpisywać nowsze wersje wtyczki

Kilka wersji programu Acrobat lub Reader zainstalowanych w tym samym systemie może powodować konflikty wtyczek. Na przykład: załóżmy, że na komputerze zainstalowano programy Acrobat 9 oraz Acrobat X i program Acrobat 9 jest aktualizowany. W tym przypadku wersja Acrobat 9 wtyczki AdobePDFViewer może spowodować nadpisanie wersji Acrobat X wtyczki. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Usuń poprzednią wersję programu Acrobat lub Reader.
  2. Zainstaluj ponownie program Acrobat X lub Reader X z oryginalnego nośnika.  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online