Błąd podpisywania pliku PDF w programie Acrobat lub Acrobat Reader

Problem

W systemie Windows 10 (w wersji 20H1 lub nowszej) cyfrowe podpisywanie pliku PDF w przeglądarce przy użyciu wtyczki Acrobat lub Acrobat Reader z włączonym trybem chronionym powoduje wyświetlenie następującego błędu: „Dostawca usług kryptograficznych systemu Windows zgłosił błąd: odmowa dostępu. Kod błędu: 2147942405”.

Błąd dostawcy usług kryptograficznych systemu Windows (2147942405)

Rozwiązanie

Zaktualizuj program Acrobat lub Acrobat Reader do najnowszej wersji, a następnie utwórz klucz rejestru dla konkretnej funkcji

 1. W programie Acrobat lub Acrobat Reader przejdź do sekcji Pomoc > Informacje o programie Adobe Acrobat lub Pomoc > Informacje o programie Acrobat Reader i sprawdź, czy aplikacja została zaktualizowana do wersji 21.005.20058 lub nowszej.

  Jeśli nie, przejdź do sekcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje i zainstaluj najnowszą dostępną aktualizację.

 2. Zamknij aplikację Acrobat lub Acrobat Reader.

 3. Otwórz edytor rejestru – przejdź do funkcji Uruchom (Menu Windows + R), wpisz regedit.exe w polu Otwórz i wybierz przycisk OK.

 4. W edytorze rejestru przejdź do wymienionej poniżej lokalizacji odpowiedniej dla wersji, a następnie utwórz w tej lokalizacji klucz o nazwie FeatureState; klucz może nie być obecny domyślnie.

  • Lokalizacja programu Acrobat w wersji 32-bitowej:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Lokalizacja programu Acrobat Reader w wersji 32-bitowej:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • Lokalizacja programu Acrobat Reader w wersji 64-bitowej:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Lokalizacja programu Acrobat Reader w wersji 64-bitowej:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
 5. Dla wpisu FeatureState utwórz klucz typu DWORD i nazwij go ADC4325829. Zmień jego wartość na 1 (jeden).

 6. Zamknij edytor rejestru.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online