To wydanie programu Adobe Acrobat DC zawiera poprawki dotyczące krytycznych regresji zgłoszonych po wydaniu wersji z lipca 2016 r.

Dostępne instalatory

Instalatory Windows

Produkt Typ Instalator Rozmiar Język Zainstaluj w miejsce:
Acrobat DC Continuous Poprawka AcrobatDCUpd1501720053.msp 191 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat DC Classic Poprawka Acrobat2015Upd1500630201.msp
131 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1501720053.msp 68 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC MUI Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1501720053_MUI.msp 37 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC MUI Classic Poprawka AcroRdr2015Upd1500630201_MUI.msp 35 MB     
Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja

Instalatory Macintosh

Produkt Typ Instalator Rozmiar Język Zainstaluj w miejsce:
Acrobat DC Continuous
Poprawka AcrobatDCUpd1501720053.dmg 324 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat DC Classic Poprawka Acrobat2015Upd1500630201.dmg 255 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1501720053_MUI.dmg 93 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC Classic Poprawka AcroRdr2015Upd1500630201_MUI.dmg 92 MB Wszystkie DC z lipca 2016 r. — aktualizacja

Poprawki błędów

Przeglądarka

 • 4172453, 4172735: niektóre czcionki ze znakami złożonymi (umlauty) są nieprawidłowo wyświetlane i powodują błąd.

Edycja

 • 4174411, 4175424: [Mac OS] sporadyczny: nie można wykonać operacji „Dodaj obraz” za pomocą przycisku dostępnego w górnym pasku narzędzi aplikacji Edytuj.

Łączenie

 • 4175015: [Mac OS]: występuje awaria programu Acrobat podczas dodawania plików PDF przez przeciągnięcie i upuszczenie w oknie łączenia.

Komentowanie

 • 4172996: opcja Ustaw bieżące właściwości jako domyślne nie działa w przypadku właściwości pola tekstowego.
 • 4173747, 4173495: użytkownicy nie mogą zmieniać właściwości tekstu poza aplikacją Skomentuj.

PDFMaker

 • 4174914: [Mac OS] rozwiązywanie błędu kompilowania w przypadku 64-bitowej wersji programu Word.

Highbeam

 • 4169676, 4175961: [sporadyczny] podczas drukowania pliku Adobe PDF wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „plik AcroTray.exe przestał pracować”.

JavaScript

 • 4174873, 4174874: tworzenie modalnego okna dialogowego za pomocą funkcji app.execDialog() działa tylko w przypadku jednego pliku, jeśli otwartych jest wiele instancji tych plików.

Instalatory

 • 4176808, 4176809: występowanie losowych awarii programu Reader DC, jeśli aplikacja Acrobat DC jest programem obsługującym pliki PDF.

Znane problemy

Aby zapoznać się z pełną listą aktualnych problemów, zapoznaj się z dokumentem Znane problemy | Acrobat DC, Reader DC.

Dane techniczne

Przejdź do strony głównej informacji o wydaniu, aby uzyskać informacje o poniższych kwestiach.

 • Sposoby aktualizacji
 • Kolejność aktualizacji
 • Typy wydań — definicja
 • Wymagania systemowe
 • Obsługa języków
 • Zgodność
 • Harmonogram zakończenia okresu eksploatacji produktu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online