To wydanie zawiera poprawki dla programów Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC i Acrobat Reader 2017 dotyczące określonych problemów związanych z funkcjonalnością obecnych w wersji z sierpnia 2017 r.

Dostępne instalatory

Instalatory Windows

 Produkt Typ Instalator Rozmiar (MB) Język Zainstaluj w miejsce:
Acrobat DC Continuous Poprawka AcrobatDCUpd1701220098.msp 299 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat DC Classic 2015 Poprawka Acrobat2015Upd1500630355.msp 140 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat 2017 Poprawka Acrobat2017Upd1701130066.msp 86,2 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader DC Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1701220098.msp 95,5 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader DC MUI Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.msp 62,1 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Poprawka AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.msp 38,2 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader 2017 MUI Poprawka AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.msp 40 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.

Instalatory Macintosh

Produkt Typ Instalator Rozmiar (MB) Język Zainstaluj w miejsce:
Acrobat DC Continuous
Poprawka AcrobatDCUpd1701220098.dmg 351,3 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat DC Classic 2015 Poprawka Acrobat2015Upd1500630355.dmg 247,8 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat 2017 Poprawka Acrobat2017Upd1701130066.dmg 264,3 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader DC MUI Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.dmg 115,2 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Poprawka AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.dmg 94,1 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.
Acrobat Reader 2017 MUI Poprawka AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.dmg 113,6 Wszystkie Aktualizacja z sierpnia 2017 r.

Poprawki błędów

Adnotacje

 • Automatyczne wykrywanie adresów URL w pliku PDF nie kieruje do odpowiednich witryn. [4221718] 

Drukowanie

 • Pliki PDF napisane w języku hebrajskim są drukowane w formie lustrzanego odbicia. [4221638, 4222206, 4222214]

Formularze XFA

 • Adobe Reader DC XFA — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu po zwolnieniu (Use-After-Free). [4211091, 4211092, 4211093] Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę http://blogs.adobe.com/psirt/?p=1484.

Zapewnij dostęp

 • Dostępność: zmiana struktury znaczników w celu naprawienia przerw między rzędami i kolumnami w tabeli. [4221301, 4222097]

Przeglądarka

 • Brak możliwości zmiany umiejscowienia wielu kart w oknie programu Adobe Reader. [4221621]
 • Brak możliwości usunięcia pierwszej strony w niektórych plikach PDF. [4221968, 4221997]
 • Wtyczki innych producentów są wyświetlane w Centrum narzędzi, gdy program Acrobat pracuje w trybie Pojedynczej karty. [4221827]

Znane problemy

Aby zapoznać się z pełną listą aktualnych problemów, zapoznaj się z dokumentem Znane problemy | Acrobat DC, Reader DC.

Dane techniczne

Przejdź do strony głównej informacji o wydaniu, aby uzyskać informacje o poniższych kwestiach.

 • Sposoby aktualizacji
 • Kolejność aktualizacji
 • Typy wydań — definicja
 • Wymagania systemowe
 • Obsługa języków
 • Zgodność
 • Harmonogram zakończenia okresu eksploatacji produktu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online