To wydanie zawiera poprawki dla programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC dotyczące ważnych regresji przeprowadzonych na wersji z maja 2016 r.

Dostępne instalatory

Instalatory Windows

 Produkt Typ Instalator Rozmiar Język Zainstaluj w miejsce:
Acrobat DC Continuous Poprawka AcrobatDCUpd1501620041.msp 189 MB   Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat DC Classic Poprawka Acrobat2015Upd1500630173.msp 130 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1501620041.msp 66 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC MUI Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1501620041_MUI.msp 36 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC MUI Classic Poprawka AcroRdr2015Upd1500630173_MUI.msp 34 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja

Instalatory Mac OS

Produkt Typ Instalator Rozmiar Język Zainstaluj w miejsce:
Acrobat DC Continuous
Poprawka AcrobatDCUpd1501620041.dmg 323 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat DC Classic Poprawka Acrobat2015Upd1500630173.dmg 252 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC Continuous Poprawka AcroRdrDCUpd1501620041_MUI.dmg 91 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja
Acrobat Reader DC Classic Poprawka AcroRdr2015Upd1500630173_MUI.dmg 90 MB Wszystkie DC z maja 2016 r. — aktualizacja

Poprawki błędów

Drukowanie

 • 4152231, 4153178: [Mac OS] okno dialogowe Drukuj nie wyświetla się po kliknięciu polecenia Drukuj w pliku PDF.

Edycja

 • 4152117: zostaje utworzony plik dump.txt (używany w celu debugowania) podczas włączania funkcji edycji w wydaniu kompilacji.

Komentowanie

 • 4146731: odpowiedź dodana do komentarza, który zawiera już odpowiedzi, zostaje utracona podczas nawigowania po liście komentarzy.

Przeglądarka

 • 4147440, 4147639: przybliżanie przez rozsuwanie palców przy otwartym oknie dialogowym Podgląd wyjścia powoduje problem z renderingiem.
 • 4147437, 4147638: zaznaczenie pola wyboru Całkowite pokrycie obszaru w oknie dialogowym Podgląd wyjścia nie powoduje aktualizacji obszaru roboczego.

Wysyłanie i śledzenie

 •  4146719: [Windows] podczas tworzenia spersonalizowanych zaproszeń w usłudze Adobe Send & Track użytkownik nie może używać klawiszy Spacja i Enter.

Portfolio

 • 4152874: drukowanie z wykorzystaniem polecenia „Wszystkie pliki PDF w tym portfolio” powoduje błąd — „Zbyt mało wolnego miejsca na dysku, aby wykonać tę operację”.

Pierwsze uruchomienie programu 

 • 4148188: [Karta SMS] ikony flag są zniekształcone na urządzeniach HiDPI.

Znane problemy

Aby zapoznać się z pełną listą aktualnych problemów, zapoznaj się z dokumentem Znane problemy | Acrobat DC, Reader DC.

Dane techniczne

Przejdź do strony głównej informacji o wydaniu, aby uzyskać informacje o poniższych kwestiach.

 • Sposoby aktualizacji
 • Kolejność aktualizacji
 • Typy wydań — definicja
 • Wymagania systemowe
 • Obsługa języków
 • Zgodność
 • Harmonogram zakończenia okresu eksploatacji produktu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online