Wtyczka Acrobat Create PDF konwertuje strony internetowe na dokumenty PDF. Włączenie tego rozszerzenia powoduje dodanie paska narzędzi Acrobat PDF Creation oraz opcji w menu kontekstowym prawego przycisku myszy do konwertowania stron internetowych i łączy do formatu PDF.

Aby włączyć wtyczkę Acrobat Create PDF w przeglądarce Chrome:

 1. Włącz przeglądarkę Google Chrome. W prawym górnym rogu paska przeglądarki Chrome kliknij ikonę menu.

  Kliknij ikonę menu w przeglądarce Chrome
 2. Jeśli w rozwijanym menu dostępna jest opcja Dodano nowe rozszerzenie (Adobe Acrobat), kontynuuj wykonywanie instrukcji. W przeciwnym razie przejdź do następnego etapu.

  Opcja Dodano nowe rozszerzenie

  Kliknij opcję w rozwijanym menu, a następnie kliknij Włącz rozszerzenie w monicie informującym o dodaniu rozszerzenia. Przejdź do kroku 5.

  Monit Dodano rozszerzenie
 3. W prawym górnym rogu paska przeglądarki Chrome kliknij ikonę menu , a następnie wybierz kolejno Więcej narzędzi > Rozszerzenia.

  Ewentualnie wpisz chrome://extensions/ w pasku adresu przeglądarki Chrome i naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby włączyć rozszerzenie Adobe Acrobat – Utwórz PDF, zaznacz pole wyboru przy poleceniu Włącz.

  Adobe Acrobat — wtyczka Create PDF

  Rozszerzenie Utwórz PDF jest wyświetlane w prawym górnym rogu paska przeglądarki Chrome. Początkowo jego ikona ma szary kolor, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyszarzona wtyczka
 5. Otwórz stronę internetową w nowej karcie przeglądarki Chrome lub odśwież aktualnie otwartą kartę, na której wyświetlana jest strona. Rozszerzenie zostanie włączone po pełnym pobraniu strony.

  Teraz będzie można konwertować strony internetowe na pliki PDF. Kliknij ikonę rozszerzenia, aby wyświetlić opcje (pokazane na poniższym zrzucie ekranu).

  Opcje Create PDF

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online