Wtyczka Acrobat Create PDF konwertuje strony internetowe na dokumenty PDF. Po włączeniu tej wtyczki w przeglądarce pojawia się pasek narzędzi Acrobat PDF Creation, a po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu kontekstowego można konwertować całe strony internetowe, łącza do plików PDF.

Aby włączyć wtyczkę Acrobat Create PDF w przeglądarce Mozilla Firefox:

 1. Uruchom przeglądarkę Mozilla Firefox.

 2. Pracując w systemie Windows, naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć pasek menu Firefox. Pracując w systemie Mac OS, możesz pominąć tę czynność.

 3. Przejdź do pozycji Narzędzia > Dodatki.

 4. Zostanie wyświetlony menedżer dodatków. Wybierz Rozszerzenia w lewym panelu. Wtyczka Adobe Acrobat pojawia się jako nieaktywna z przyciskiem Włącz obok niej (tak jak jest to pokazane na poniższym obrazku).

  Wtyczki Firefox dla rozszerzenia PDF
 5. Kliknij przycisk Włącz przy wtyczce Adobe Acrobat – Create PDF.

 6. Uruchom ponownie przeglądarkę Mozilla Firefox.

  Pasek narzędzi wtyczki Create PDF i menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy są teraz aktywne (tak jak jest to pokazane na poniższym obrazku). Użyj ich, aby konwertować zawartość strony internetowej na dokumenty PDF.

Wtyczka włączona
Opcje Create PDF

Jeśli pasek narzędzi wtyczki nie jest dostępny, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji menu Firefox > Dostosuj.

  Opcje dostosowywania przeglądarki Firefox
 2. Przeciągnij i upuść ikonę wtyczki Acrobat z panelu Dodatkowe narzędzia i funkcje do panelu menu przeglądarki Firefox.

  Przeciągnij i upuść wtyczkę Acrobat z lewego panelu do prawego panelu
 3. Kliknij opcję Zamknij tryb dostosowywania. Pasek narzędzi wtyczki jest teraz dostępny w panelu menu przeglądarki Firefox.

  Wtyczka Acrobat w menu Firefox

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online